Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Documente aflate in dezbaterea Senatului

 

M 08 - Alegere dir+membr CSD
M 09 - Desemnare membri CSUD

PO 04.01 - Elaborarea, modificarea, difuzarea MQ si PI.ed.4.2017
PO 07.03 - Intocmirea statelor de functii ale personalului didactic Ed.4_2017
PO 07.07 - Organizare si desfasurare a programelor deformare continua Ed.4_2017
PO 07.19 - Managementul procesului educational Ed.3_2017
PO 07.26 - Finalizarea studiilor universitare de doctorat Ed.1_2017
PO 07.27 - Verificare antiplagiat Ed.3_2017
PO 07.28 - Organizarea si desfasurarea admiterii la doctorat Ed.2_2017
PO 07.34 - Obtinere atestat abilitare Ed.1_2017
PO 07.35 - Catalog electronic Ed.1_2017
ROF_Biblioteca_2017

ROF FDA 2017


PO 06.01 – Managementul resurselor umane
PO 06.04 – Elaborarea, revizuirea și aprobarea fișelor de post
PO 06.05 – Gestionarea dosarelor personale ale angajaților
PO 06.06 – Operarea/înregistrarea în registrul general de evidență a salariaților
PO 07.18 – Monitorizarea integrării absolvenților pe piața muncii
PO 07.21 – Gestionarea acordurilor bilaterale ERASMUS+
PO 07.22 – Organizarea mobilităților ERASMUS+ pentru cadre didactice
PO 07.23 – Admitere studenți străini în Universitatea „Valahia” din Târgoviște
PO 07.24 – Circuitul contractelor individuale de muncă pe proiecte finanțate din fonduri structurale
PO 07.25 – Organizarea mobilităților ERASMUS+ pentru studenți
PO 07.32 – Cazarea studenților în căminele Universității „Valahia” din Târgoviște
PO 07.33 – Selecția partenerilor din sectorul privat pentru implementarea proiectelor POCU
IB 01 – Organizarea colecțiilor cu acces liber la raft
IB 02 – Legarea documentelor
IB 03 – Evidența, inventarierea și casarea colecțiilor
IB 04 – Editare/multiplicare
IB 05 – Comunicarea colecțiilor
IB 06 – Completarea colecțiilor
IB 07 – Clasificarea
IB 08 – Catalogarea
IB 09 – Redactarea buletinului bibliografic
IB 10 – Realizarea abonamentelor la periodice

 
 
 
 

Gasiti-ne pe google maps

Bd. Carol I, Nr. 2, 130024
Targoviste
Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.