Open-Research

Titlu proiect: Open-Research – Noi perspective privind aderarea la practicile științei deschise în Universitatea Valahia din Târgoviște …
ACȚIUNI INCLUZIVE PENTRU ATRAGEREA SI MENTINEREA GRUPURILOR VULNERABILE IN SISTEMUL DE INVATAMANT TERTIAR …
Excelență și Performanță pentru Creșterea Capacității Instituționale de CDI …
Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu …
http://threelanka.com/index   Training Hub of Renewable Energy TechnologiEs for Sri Lanka/ THREE-LANKA. Programme: EPPKA2 – Cooperation for innovation and the …
Anunt finalizare proiect Anunt lansare proiect Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.Axa prioritară 2: Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru …
Proiect 872814 — CONNECT — H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2019-2-two-stage, www.connect-science.net CONNECT este un proiect cu o durată de trei ani finanțat …
Rain.Bow – Raise Against Intolerance. New Bridges on the WebNr. 612131-EPP-1-2019-1-IT-EP-PKA3-IPI-SOC-IN   Proiect Erasmus+, Acțiunea cheie: Proiecte de dialog …