aracis-2022

BioBeo

Proiectul BioBeo introduce o nouă gândire și abordări în educația privind economia circulară în spațiul european. …
Universitatea Valahia din Târgoviște continuă implementarea proiectului european cu titlul “Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabilă – …
Titlu proiect: Open-Research – Noi perspective privind aderarea la practicile științei deschise în Universitatea Valahia din Târgoviște …
ACȚIUNI INCLUZIVE PENTRU ATRAGEREA SI MENTINEREA GRUPURILOR VULNERABILE IN SISTEMUL DE INVATAMANT TERTIAR …
Excelență și Performanță pentru Creșterea Capacității Instituționale de CDI …
Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu …
International Partnership Meeting held on 21st October 2022 http://threelanka.com/index Training Hub of Renewable Energy TechnologiEs for Sri Lanka/ THREE-LANKA. …
  Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.Axa prioritară 2: Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivăPrioritatea de …