Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Site-ul departamentului:

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă este responsabil:

  • de aplicarea managementului calităţii în domeniul învăţământului la distanţă, 
  • de administrarea platformei de e-learning, care reprezintă interfața de studiu între studenți și tutori, 
  • de încasarea taxelor de studiu și de evidența acestora, 
  • de colaborarea cu facultăţile şi departamentele din cadrul acestora, pentru asigurarea infrastructurii informaţionale, necesară bunei derulări a procesului de pregătire în acest domeniu, 
  • de dezvoltarea propriei baze materiale, 
  • de realizarea publicității pentru programele de studiu care se desfășoară prin intermediul său.

Departamentul se obligă să asigure:

  • producerea de resurse de învăţământ, a drepturilor de autor pentru suporturile de curs, a utilizării tehnologiilor informaţionale şi accesul la acestea, 
  • utilizarea bibliotecii virtuale proprii, 
  • distribuirea materialelor didactice, 
  • producerea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia.

Misiunea programelor de studii la învăţământ la distanţă vizează dezvoltarea unui sistem educaţional compatibil cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni, având în vedere satisfacerea cerinţelor clienţilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.