Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Adresa facultății

Conducerea facultății

 • Decan – Pr. Prof. univ. dr. Marian VÎLCIU
 • Prodecan – Pr. Prof. univ. dr. Florea ȘTEFAN
 • Director Departament Teologie – Pr. Conf. univ. dr. Mihail TEODORESCU
 • Director Departament Științele Educației – Conf. univ. dr. Alina Gabriela ANGHEL
 • Secretar şef – Simona BARDAȘU

Programe de studii universitare de licență

 • Teologie Ortodoxă Pastorală
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Programe de studii universitare de masterat

 • Doctrină, Știință, Misiune
 • Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate
 • Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă
 • Management educațional și dezvoltare curriculară