aracis-2022

Summer School – CESI- 2023 – STS

 Documente de interes general

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 95 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest“ si „FamilyStart“, precum si pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 

Regulamente

 

Burse

 

Taxe și criterii de reducere/scutire

ACHITAREA TAXELOR DE STUDIU / ALTE TAXE

  • Beneficiar: UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE
  • Cod fiscal al instituţiei: 4279685
  • Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste
  • Cont IBAN: RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului TÂRGOVIȘTE (mandat poștal)

Pe ordinul de plată sau mandatul poştal se vor menţiona următoarele:

  •  CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu, tip taxa (studiu, refacerea unei discipline, susținere licență/disertație/teză doctorat.. etc). În cazul taxei de refacerea unei disciplinei se va preciza disciplina.

ACHITAREA TAXEI PENTRU CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

  • Beneficiar : UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
  • COD FISCAL 4279685
  • Cont IBAN: RO08TREZ27120F331400XXXX deschis la TREZORERIA municipiului TÂRGOVIȘTE (mandat poștal)
  • Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste

 

Documente pentru cazare