Școala de Vară Culturadata, ediția a II-a – 2022 „Managementul și marketingul proiectelor culturale”

 

Documente de interes general

Regulamente

Burse

Taxe și criterii de reducere/scutire

Informaţii privind achitarea taxei de şcolarizare prin virament bancar

  • Numele şi prenumele studentului
  • CNP -ul studentului
  • Facultatea (abr.), anul
  • Tipul taxei
  • Cont Trezoreria Dâmboviţa: RO81TREZ27120F330500XXXX

Documente pentru cazare