aracis-2022

Formularul absolventului Universitatii "Valahia" din Targoviste

Se va completa de către absolvenții programelor de studii din cadrulul Universității Valahia, promoția 2023, care se înscriu la examenele de finalizare.

Chestionar privind monitorizarea insertiei socio-profesionale a absolventilor Universitatii "Valahia" din Targoviste

Se va completa de către absolvenții programelor de studii din cadrulul Universității Valahia din promoții anterioare 2023, care își ridică diploma de finalizare a studiilor (Acte de studii).