Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Adresa facultatii

Conducerea facultatii

 • Decan – Conf. univ. dr. ing. Nicoleta ANGELESCU
 • Prodecan – Conf. univ. dr. ing. Elena Otilia DRAGOMIR
 • Prodecan – Conf. univ. dr. ing. Paul Ciprian PATIC
 • Director Departamentul de Automatica, Informatica si Inginerie Electrica – Conf. univ. dr. ing. Mihai BÎZOI
 • Director Departamentul de Electronica, Telecomunicatii si Inginerie Energetica – Conf. univ. dr. ing. Otilia NEDELCU
 • Secretar facultate – Mihaela OPREA

Programe de studii universitare de licenta

 • Automatica si Informatica Aplicata
 • Electronica Aplicata
 • Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
 • Electrotehnica
 • Energetica Industriala

Programe de studii universitare de masterat

Programe de studii universitare de doctorat

 • Inginerie Electrica