Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Universitatea „Valahia” din Târgovişte este continuatoarea tradiţiei primei instituţii de învăţământ superior din Muntenia, “Schola Graeca et Latina” (1646 – 1652), înfiinţată în timpul domnitorului Matei Basarab. Leagăn al culturii şi spiritualităţii româneşti, oraşul Târgovişte a găzduit, încă din acea perioadă, un nucleu activ de dezvoltare a învăţământului umanist şi tipografia din cadrul Mitropoliei, unde au fost tipărite primele lucrări în limba română, dar şi faimoasa „Îndreptare a legii”, unul dintre primele coduri de legi din Europa redactate într-o limbă naţională. Îndelungata tradiţie culturală a oraşului Târgovişte a fost animată prin crearea şi dezvoltarea Universităţii de Stat „Valahia”, instituţie de prestigiu, cu vocaţie europeană, care-şi pune amprenta asupra vieţii economice, sociale, politice şi religioase din fosta capitală a Ţării Româneşti.

Pentru a face faţă noilor provocări impuse de societatea cunoaşterii şi pe fondul crizei economice globale, Universitatea „Valahia” din Târgovişte a adoptat, pentru perioada 2016-2020, un plan strategic pragmatic care să traseze direcţiile viitoare de dezvoltare, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în Spaţiul European a Învăţământului Superior, în contextul globalizării fluxurilor de informaţii, resurse şi capitaluri.