aracis-2022

Universitatea „Valahia” din Târgovişte este continuatoarea tradiţiei primei instituţii de învăţământ superior din Muntenia, “Schola Graeca et Latina” (1646 – 1652), înfiinţată în timpul domnitorului Matei Basarab. Leagăn al culturii şi spiritualităţii româneşti, oraşul Târgovişte a găzduit, încă din acea perioadă, un nucleu activ de dezvoltare a învăţământului umanist şi tipografia din cadrul Mitropoliei, unde au fost tipărite primele lucrări în limba română, dar şi faimoasa „Îndreptare a legii”, unul dintre primele coduri de legi din Europa redactate într-o limbă naţională. Îndelungata tradiţie culturală a oraşului Târgovişte a fost animată prin crearea şi dezvoltarea Universităţii de Stat „Valahia”, instituţie de prestigiu, cu vocaţie europeană, care-şi pune amprenta asupra vieţii economice, sociale, politice şi religioase din fosta capitală a Ţării Româneşti.

Pentru a face faţă noilor provocări impuse de societatea cunoaşterii şi pe fondul crizei economice globale, Universitatea „Valahia” din Târgovişte a adoptat, pentru perioada 2016-2020, un plan strategic pragmatic care să traseze direcţiile viitoare de dezvoltare, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în Spaţiul European a Învăţământului Superior, în contextul globalizării fluxurilor de informaţii, resurse şi capitaluri.