Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Adresa facultatii

Conducerea facultatii

 • Decan – Conf. univ. dr. ing Alexandru STOICA
 • Prodecan – Prof. univ. dr. ing. Claudia Lavinia BURULEANU
 • Director Departament Ingineria Mediului – Prof. univ. dr. ing. Daniel Emil Constantin DUNEA
 • Director Departament Ingineria Produselor Alimentare – Conf. univ. dr. ing. Elena BĂRĂSCU
 • Secretar sef. – ing. Georgeta CATANGIU

Programe de studii universitare de licenta

 • Ingineria si Protectia Mediului in Agricultura
 • Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole
 • Controlul si Securitatea Produselor Alimentare
 • Montanologie

Programe de studii universitare de masterat

 • Sisteme de Control si Evaluare a Calitatii Mediului
 • Controlul si Expertiza Alimentelor