Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Adresa facultatii

Conducerea facultatii

 • Decan – Conf.univ. dr.ing. Crinela DUMITRESCU
 • Prodecan – Lect.univ.dr. Oana Cătălina BUTE
 • Director Departament Ştiinţe si Tehnologii Avansate – Conf. univ. dr. Claudia STIHI
 • Director Departament Arte – Prof. univ. dr. Florin Emil Nicolae BADEA

Programe de studii universitare de licenta

 • Matematică informatică
 • Fizică
 • Chimie
 • Muzică

Programe de studii universitare de masterat

 • Matematică didactică
 • Fizică aplicată
 • Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului
 • Educaţie muzicală