aracis-2022

Adresa facultatii

Conducerea facultatii

  • Decan – Conf.univ.dr. Tomiță CIULEI
  • Prodecan – Lect.univ.dr. Anca Elena GEORGESCU
  • Director Departament Litere – Prof.univ.dr. Felicia-Raluca TOMA
  • Director Departament Științe Politice și Comunicare –  Conf.univ.dr. Daniel-Cristian COJANU
  • Secretar sef – Iuliana VRABIE

Programe de studii universitare de licenta

  • Limba și literatura română / Limba și literatura engleză / franceză
  • Jurnalism
  • Științe Politice

Programe de studii universitare de masterat

  • Jurnalism și studii culturale europene
  • Multilingvism si interculturalitate in context european

Programe de studii universitare de doctorat