aracis-2022

Adresa facultatii

Conducerea facultății

  • Decan – Conf.univ.dr. Tomiță CIULEI
  • Prodecan – Lect.univ.dr. Anca Elena GEORGESCU
  • Director Departament Litere – Lect.univ. dr. Ioana RAICU
  • Director Departament Științe Politice și Comunicare –  Conf.univ.dr. Daniel-Cristian COJANU
  • Secretar șef – Iuliana VRABIE

Programe de studii universitare de licență

  • Limba și literatura română – Limbă și literatură modernă (engleză – franceză)
  • Jurnalism
  • Științe Politice

Programe de studii universitare de masterat

  • Jurnalism și studii culturale europene
  • Multilingvism și interculturalitate în context european

Programe de studii universitare de doctorat