Universitatea „Valahia” din Targoviste organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante


Documente candidati

Legislatie


Formulare tip necesare inscrierii candidatilor pentru posturile didactice scoase la concurs:

Formulare tip necesare desfasurarii concursurilor