aracis-2022

Universitatea „Valahia” din Targoviste

organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Descrierea posturilor

Legislatie


Formulare tip necesare inscrierii candidatilor pentru posturile didactice scoase la concurs:

Formulare tip necesare desfasurarii concursurilor