aracis-2022

Ing. Ion ILIE

Director Tehnico-Administrativ

Ing. Marius STOICA - Șef Birou

Biroul Investitii

Ec. Dr. Maria Dana STOICA - Șef Birou

Biroul Servicii Sociale

Claudiu Manolache - Șef Birou

Biroul Gestiune si Patrimoniu

Ec. Ionel GOGLEA - Șef Birou

Biroul Achizitii si Aprovizionare