Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Consiliul pentru Învățământ și Asigurarea Calității

Misiune

Consiliul pentru învăţământ şi asigurarea calităţii analizează, coordonează, controlează şi propune spre aprobare desfăşurarea activităţilor privind asigurarea calităţii în procesul educaţional la nivelul studiilor universitare de licenţă (zi/ID), master, doctorat prin regulamente, planuri de învăţământ, programarea şi planificarea activităţilor didactice, examenelor şi activităţilor de practică a studenţilor.

Componență Consiliu:

 

Secretariat Consiliu

Consiliul pentru Cercetare Științifică și Creație Universitară

Secretariat Consiliu

Consiliul pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale

Misiune

Consiliul pentru dezvoltare instituțională și relații internaționale are ca obiective prioritare:

a) identificarea posibilităților de dezvoltare instituțională menite a spori calitatea serviciilor oferite de universitate și a diversifica sfera sa de activitate în plan intern și internațional;

b) stabilirea și valorificarea oportunităților de dezvoltare instituțională prin sinergii cu mediile universitare, culturale, economice, antreprenoriale din țară, din spațiul comunitar și din străinătate;

c) corelarea resurselor existe ale universității cu cele ce pot fi atrase din țară și din străinătate în vederea unei prezențe cât mai active și dinamice pe plan local, regional, național, comunitar și internațional, contribuind astfel la realizarea obiectivelor de calitate asumate de UVT, la dezvoltarea sa instituțională și la profilarea sa cât mai bună în peisajul științific internațional;

d) stabilirea de alianțe, consorții, acorduri între UVT și organizații cu profil științific, educațional, cultural, antreprenorial și de producție din țară și din străinătate;

e) construirea unui cadru de dialog și decizie în vederea realizării unei sinteze a eforturilor diferitelor structuri ale UVT care au atribuții în privința dezvoltării instituționale și relațiilor internaționale.

Componenta Consiliu

Președinte: 

Membri:

 

Reprezentanți ai mediului de afaceri și cultural care au dezvoltat parteneriate cu universitatea:

Secretariat Consiliu

Consiliul pentru Probleme Sociale și Studențești

Misiune

Consiliul pentru Probleme Sociale si Studentesti are ca misiune solutionarea problemelor sociale in contextul actual si de perspectiva, identificarea si valorificarea oportunitatilor de dezvoltare economica si sociala a universitatii, identificarea resurselor necesare pentru promovarea si dezvoltarea dialogului social si participarea activa a universitatii la viata comunitara pe plan local, regional si national, identificarea modalitatilor si valorificarea oportunitatilor de sprijinire sociala a angajatilor.

Din perspectiva problemelor studentesti Consiliul urmareste cresterea calitatii si diversificarea serviciilor specifice oferite studentilor, participarea studentilor la elaborarea si punerea in aplicare a deciziilor privind serviciile si facilitatile oferite studentilor, precum si armonizarea si promovarea valorilor stiintifice, culturale, sportive si etice in comunitatea locala, regionala si nationala.

Componenta Consiliu:

 

Documente

Secretariat Consiliu