Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Consiliul pentru Învățământ și Asigurarea Calității

Misiune

Consiliul pentru învăţământ şi asigurarea calităţii analizează, coordonează, controlează şi propune spre aprobare desfăşurarea activităţilor privind asigurarea calităţii în procesul educaţional la nivelul studiilor universitare de licenţă (zi/ID), master, doctorat prin regulamente, planuri de învăţământ, programarea şi planificarea activităţilor didactice, examenelor şi activităţilor de practică a studenţilor.

Componență Consiliu:

 • Conf.univ.dr. Laura Monica GORGHIU – Președinte Consiliu
 • Prof.univ.dr. Marius PETRESCU
 • Prof.univ.dr. Ștefania Felicia IORDACHE
 • Prof.univ.dr. Ion STEGĂROIU
 • Prof.univ.dr. Constantin PEHOIU
 • Conf.univ.dr. Livia MOCANU
 • Conf.univ.dr. Cristiana RĂDULESCU
 • Conf.univ.dr. Vasile BRATU
 • Pr.Conf.univ.dr. Mihail TEODORESCU
 • Conf.univ.dr. Henri-George COAND
 • Lect.dr. Lavinia VLĂDILĂ
 • Secretar Șef UVT Ing. Extera MARIN
 • Student Maria Nicoleta MORAR
 • Masterand Ioana Andreea BURLACU
 • Doctorand Viorica ȘTEFAN

Secretariat Consiliu

ȘTEFAN Viorica – secretar​

Consiliul pentru Cercetare Științifică și Creație Universitară

Secretariat Consiliu

ȘTEFAN Viorica – secretar​​

Consiliul pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale

Misiune

Consiliul pentru dezvoltare instituțională și relații internaționale are ca obiective prioritare:

a) identificarea posibilităților de dezvoltare instituțională menite a spori calitatea serviciilor oferite de universitate și a diversifica sfera sa de activitate în plan intern și internațional;

b) stabilirea și valorificarea oportunităților de dezvoltare instituțională prin sinergii cu mediile universitare, culturale, economice, antreprenoriale din țară, din spațiul comunitar și din străinătate;

c) corelarea resurselor existe ale universității cu cele ce pot fi atrase din țară și din străinătate în vederea unei prezențe cât mai active și dinamice pe plan local, regional, național, comunitar și internațional, contribuind astfel la realizarea obiectivelor de calitate asumate de UVT, la dezvoltarea sa instituțională și la profilarea sa cât mai bună în peisajul științific internațional;

d) stabilirea de alianțe, consorții, acorduri între UVT și organizații cu profil științific, educațional, cultural, antreprenorial și de producție din țară și din străinătate;

e) construirea unui cadru de dialog și decizie în vederea realizării unei sinteze a eforturilor diferitelor structuri ale UVT care au atribuții în privința dezvoltării instituționale și relațiilor internaționale.

Componenta Consiliu

Președinte: Prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu, Prorector pentru dezvoltare instituțională și relații internaționale

Membri:

 • Conf. univ. dr. Călin-Dinu Oros, Directorul Departamentului pentru Studii în Limbi Străine
 • Prof. univ. dr. Cristiana Rădulescu, Directorul I.C.S.T.M.
 • Prof.dr. Gabriel Gorghiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  
 • Prof. univ. dr. Florea Ștefan, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
 • Conf.dr. Ioana Panagoreț, Facultatea de Științe și Inginerie Alexandria
 • Conf. univ. dr. Monica Mărgărit, I.O.S.U.D.
 • Conf. univ. dr. Claudia Stihi, Facultatea de Științe și Arte
 • Conf. univ. dr. Otilia Dragomir, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației
 • Conf. univ. dr. ing. Daniela Alexandrescu, Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor
 • Conf. univ. dr. Cristian Savu, Facultatea de Științe Umaniste
 • Lect. univ. dr. Loredana Tănase, Facultatea de Științe Economice
 • Lect. univ. dr. Anca Georgescu, Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare
 • S. l. dr. ing. Aurora Poinescu, Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică
 • Lect. univ. dr. Dan Gună, Facultatea de Drept și Științe Administrative
 • Ing. dr. Bogdan Tene, Șeful Biroului de Relații Internaționale, Erasmus, Programe, Proiecte și Tehnologia Informațiilor;
 • Doamna Doina Bucur, Reprezentant Erasmus+ din cadrul Biroului Relații Internaționale, Erasmus+, Programe, Proiecte și Tehnologia Informației;
 • Ing. Laurențiu Varga, Compartimentul de Consiliere, orientare în carieră și legătura cu mediul economic;
 • Studenta Gabriela Costiv, Jurnalism an I, reprezentant al studenților;

Reprezentanți ai mediului de afaceri și cultural care au dezvoltat parteneriate cu universitatea:

 • Domnul Traian Valeriu Dascălu, Manager al Grupului Meda Park
 • Dr. Constantin Viorel Mihai, Comisia Europeană

Secretariat Consiliu

CHIVESCU Beatrice​ - Secretar

Consiliul pentru Probleme Sociale și Studențești

Misiune

Consiliul pentru Probleme Sociale si Studentesti are ca misiune solutionarea problemelor sociale in contextul actual si de perspectiva, identificarea si valorificarea oportunitatilor de dezvoltare economica si sociala a universitatii, identificarea resurselor necesare pentru promovarea si dezvoltarea dialogului social si participarea activa a universitatii la viata comunitara pe plan local, regional si national, identificarea modalitatilor si valorificarea oportunitatilor de sprijinire sociala a angajatilor.

Din perspectiva problemelor studentesti Consiliul urmareste cresterea calitatii si diversificarea serviciilor specifice oferite studentilor, participarea studentilor la elaborarea si punerea in aplicare a deciziilor privind serviciile si facilitatile oferite studentilor, precum si armonizarea si promovarea valorilor stiintifice, culturale, sportive si etice in comunitatea locala, regionala si nationala.

Componenta Consiliu:

 • Presedinte – Prorector Probele Sociale si Studentesti
 • Membru – Director General Administrativ
 • Membru – Prodecan desemnat cu probleme studentesti FSE
 • Membru – Prodecan desemnat cu probleme studentesti FSU
 • Membru – Prodecan desemnat cu probleme studentesti FSA
 • Membru – Prodecan desemnat cu probleme studentesti FDSSP
 • Membru – Prodecan desemnat cu probleme studentesti FIEETI
 • Membru – Prodecan desemnat cu probleme studentesti FTOSE
 • Membru – Prodecan desemnat cu probleme studentesti FIMSA
 • Membru – Prodecan desemnat cu probleme studentesti FIMM
 • Membru – Director Directia Relatii Internationale si Servicii Sociale
 • Membru – Sef Birou Orientare in cariera si legatura cu mediul de afaceri
 • Membru – Sef Birou Clubul Studentilor
 • Membru – Reprezentant al studentilor din Senat
 • Membru – Reprezentant al studentilor din C.A.

Documente

Secretariat Consiliu

ȘTEFAN Viorica​ - Secretar