Contract de management

Obiectul prezentului contract este stabilirea cadrului instituțional în care Rectorul își desfășoară activitatea pentru managementul competitiv al Universității "Valahia" din Târgoviște în conformitate cu planul strategic asumat.