Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Conf. univ dr. Emil Mihai DIACONU - Director

Compartimentul de Producție Vizuală și Comunicare Digitală

Compartimentul de Marketing Educațional

Compartimentul de Politici de Comunicare și Imagine Instituțională

Compartimentul de Relații Publice

Compartimentul de Relații Internaționale, Erasmus+

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Schimbările se produc permanent în viețile noastre și cel mai dificil lucru este să ținem pasul cu ele. Una dintre cele mai mari schimbări care au avut loc în secolul trecut a fost modul în care omul este perceput din perspectiva economică. Dacă la începuturile capitalismului oamenii erau percepuți ca niște ”unelte vii”, forța de muncă fiind o componentă a înțelegerii, astăzi ea a devenit o resursă de mare valoare, mai valoroasă decât capitalul și tehnologia, ea fiind cea care face diferența între succesul sau falimentul unei afaceri.

”Lumea afacerilor se află într-un proces de continuă schimbare”. Această frază a dominat și domină economia ultimelor decenii. Organizațiile își întocmesc planuri strategice, încearcă să prevadă schimbarea și se adaptează din mers unui mediu în perpetuă transformare, unor piețe care își lărgesc granițele sau unor cerințe mereu sporite ale consumatorilor. Resursele umane, la rândul lor, trebuie să fie cele potrivite la locurile potrivite cu abilitățile potrivite la timpul potrivit.

Pornind de la aceste premize, Ministerul Educației Naționale înființează prin Ordinul 3235/2005, Art. 4, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) în toate Universitățile din țară având printre obiectivele principale inserția pe piața muncii a absolvenților din învățământul superior și a continuat în anul 2011 cu proiectul ” Absolvenții și Piața Muncii”, finanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 pe Axa prioritară 2, ” Corelarea Învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” care se derulează până în anul 2013. În cadrul proiectului se elaborează anual studiul național de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților din învățământul superior, studiu la care participă și Universitatea Valahia din Târgoviște (UVT).

Este evident că inserția pe piața muncii a absolvenților este în directa corelație cu dezvoltarea economică (la nivel local dar și global) iar universitățile trebuie să aibă capacitatea de a anticipa posibile evoluții pe piața muncii. Se impune deci asigurarea unui echilibru între ceea ce oferă universitățile și ceea ce au nevoie angajatorii prin dezvoltarea unei comunicări instituționalizate între cei doi partenerei.

În acest sens, Universitatea Valahia din Târgoviște (UVT), începând cu semestrul I 2012, a extins obiectivele structurii Consiliere și Orientare în Carieră a Studenților cu legătura universității cu mediul economic. Astfel s-a consolidat, în semestrul I 2012, Biroul de Orientare în Carieră și Legătura cu Mediul Economic (BOCLME).

Una din sarcinile prioritare ale BOCLME, în conformitate cu strategia UVT, constă în relaționarea ofertei educaționale a Universității cu cerințele de pe piața forței de muncă vizând cu prioritate contextul regional.

În construcția începută în 2012, BOCLME are menirea de a contribui la dezvoltarea capacității administrative a UVT privind:

  • Determinarea cerințelor pieței forței de muncă vizate
  • Definirea/analiza competențelor și calificărilor pe care diferite specializări din UVT le poate asigura (conform cu matricea CNCIS)
  • Monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților UVT
  • Urmărirea și identificarea în mod clar și concret a segmentului de piață pe care se poziționează UVT în funcție de resursele de care dispune (umane și materiale) precum și de cerințele de pe piața muncii (în principal la nivel regional)

Inserția profesională a absolvenților este monitorizată la nivelul universității de către:

  • Departamentele din cadrul facultăților
  • Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
  • Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității