Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Legislație

Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale, actualizata
Legea nr. 206/2004 – Legea privind buna conduita in cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, actualizata
Legea nr. 202/2002 – legea privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, actualizata
Carta  universitară – ediția 2023
Codul de Etică și deontologie universitară
Regulamentul Comisiei de etica

 

Documente ale Comisiei de etică

Raportul comisiei de analiză și solicitarea de informații relevante nr. 4 CE / 17.01.2022
Hotărârea Comisiei de Etică nr. 1 / 19.01.2022
Decizia Comisiei de Etică nr. 4/17.12.2021
Hotărârea Comisiei de Etică nr. 2/12.11.2021
Decizia Comisiei de Etică nr. 3/12.11.2021
Hotararea Comisiei de Etica nr. 1/19.07.2021
Raportul de analizia a petitiei CEMU – nr. 121/09.06.2021
Hotararea Comisiei de Etica nr. 2/06.11.2020
Hotararea Comisiei de Etica nr. 1/15.07.2020
Decizia Comisiei de Etica nr. 543 din 27.05.2019
Hotararea Comisiei de Etica nr. 1/04.04.2018
Hotararea Comisiei de Etica privind sesizarea nr. 2425/20.04.2016
Hotararea 1496 din data de 21.02.2014
Decizie de punere in aplicare – nr. 196
Hotararea Comisiei de Etica nr 1/01.04.2013
Hotararea Comisiei de Etica nr. 3/12.12.2012
Hotararea Comisiei de Etica nr. 2/27.10.2012
Decizia nr. 170 din 16.04.2014
Decizia nr. 17 din 17.01.2011
Hotararea Senatului nr. 01 din 12.01.2011
Raport Comisie de analiza
Raport Comisie de analiza sesizare 15365/08.03.2018
Raport de analiza privind sesizarea nr. 2425/20.04.2016
Raport analiza sesizare 1359 din 02 2013
Raport de analiza privind sesizarea nr. 45 din 14.09.2012
Raport de analiza privind sesizarea nr. 19382 din 2011
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2010
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2009
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2008
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2007
Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2006
Componenta comisie de etica 2021
Componenta comisie de etica 2014
Componenta comisie de etica 2013
Componenta comisie de etica 2012

 

Rapoarte anuale ale Comisiei de etică

Contact

Adresa: Aleea Sinaia, nr. 13, 130004, Târgovişte, România
Telefon: +40245206101, Fax: +40245217692
e-mail: etica@valahia.ro