Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Misiune

Universitatea Valahia din Târgoviște – Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) reprezintă o structură instituţională academică, investită cu responsabilitatea organizării şi desfăşurării în cele mai bune condiţii a studiilor universitare de doctorat, precum şi cu cea a prefigurării strategiei Universităţii în ceea ce priveşte dezvoltarea cercetării prin doctorat.

IOSUD încurajează flexibilitatea în organizarea pregătirii universitare, astfel încât fiecare doctorand să poată opta pentru acele discipline care servesc cel mai bine programului propriu de cercetare ştiinţifică.

Membrii IOSUD sunt toţi profesorii conducători de doctorat şi toţi doctoranzii înscrişi la studii universitare de doctorat.

Pentru mai multe informații vizitați și site-ul Școlii doctorale.