Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Universitatea Valahia din Târgovişte anunţă efectuarea achiziţiei de:
– echipamente informatice, echipamente de comunicatii si sisteme de pozitionare

Proiectul de cercetare ROKIDAIR “Towards a better protection of children against air pollution threats in the urban areas of Romania”, Contract nr. 20SEE/30.06.2014

Proiectul de cercetare “ROKIDAIR – Towards a better protection of children against air pollution threats in the urban areas of Romania” (Spre o protecţie eficientă a copiilor la riscul de poluare a aerului din zonele urbane ale României) se derulează în perioada 01.07.2014 ÷ 30.04.2017, este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European – SEE (www.eeagrants.org) şi bugetul de stat, în cadrul Programului “Cercetare în Sectoare Prioritare” şi este implementat în parteneriat, de Universitatea Valahia din Târgovişte (lider de parteneriat), Norwegian Institute for Air Research, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti şi Universitatea Politehnica din Bucureşti.

 

Cooperarea celor trei universități din România cu Institutul National de Cercetare a Calității Aerului din Norvegia (NILU), care este unul dintre liderii europeni în ceea ce privește dezvoltarea unor sisteme integrate de supraveghere a mediului și de planificare pentru calitatea aerului, va permite ca proiectul ROKIDAIR să îndeplinească scopul domeniului tematic “Protecția și managementul mediului” în conformitate cu programul de cercetare România-EEA Grants. Prin urmare, acest lucru va fi un nou pas pentru a consolida relațiile bilaterale prin intensificarea cooperării în domeniul cercetării între comunitățile științifice din România și Norvegia, stimularea cooperării pe termen lung și a parteneriatelor egale între entitățile de cercetare.

În baza Acordului pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei state donatoare – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein – fac parte din piaţa internă europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul şi sudul UE. Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanţărilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.120.000 Euro, finanţare nerambursabilă prin Mecanismul de finanţare al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Proiectul “ROKIDAIR” are ca scop îmbunătăţirea activităţilor de monitorizare şi prognoză a calităţii aerului, vizând cu prioritate delimitarea spaţială a zonelor critice din perspectiva vulnerabilităţii receptorilor şi respectiv, caracterizarea detaliată a acestora în ceea ce priveşte efectul pulberilor PM2.5 asupra sănătăţii copiilor în două oraşe din România: Târgovişte şi Ploieşti. Aceste aglomerări urbane vor servi ca zone pilot pentru a dezvolta şi testa un sistem de monitorizare, împreună cu structura informaţională aferentă, care vor furniza date sintetice cu privire la nivelurile de concentraţii PM2.5 determinate de micro-staţii fiabile şi interpretate cu ajutorul unor algoritmi de inteligenţă artificială (IA).

 

Sănătatea și bunăstarea copiilor au fost întotdeauna probleme de importanță socială. Proiectul ROKIDAIR se axează în principal pe evaluarea impactului poluanților atmosferici asupra sănătății copiilor. Concentrându-se asupra unuia dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale, proiectul reprezintă un bun punct de plecare pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la întreaga problematică a poluării aerului și a impactului acesteia asupra societății. Ceea ce afectează starea de sănătate a copiilor, va determina, de asemenea, mai devreme sau mai târziu, efecte în alte domenii ale societății. Spre exemplu, poluarea aerului crește numărul internărilor în spital, al simptomelor sub-clinice și restrângerea numărului de zile de activitate respectiv al zilelor efective de lucru la nivelul populației apte de muncă. Bolile respiratorii acute pot deveni cronice și pot conduce la efecte negative pentru societate. În plus, o nouă conștientizare cu privire la vulnerabilitatea mediului înconjurător va fi abordată în cadrul proiectului. Monitorizarea pulberilor respirabile PM10 și PM2.5 din zonele urbane necesită noi metode și algoritmi de analiză pentru a evalua expunerea populației și pentru a sprijini autoritățile locale în adaptarea unor planuri adecvate pentru a reduce la minimum nivelurile de particule în suspensie (PM), care afectează receptorii vulnerabili (de exemplu, școli, grădinițe, maternități, spitale, zone rezidențiale etc.). Amestecurile de PM au caracteristici fizice și chimice diferite în funcție de sursele învecinate de poluare, iar datorită acestor caracteristici pot determina efecte contrastante asupra sănătății copiilor.

 

 

Principalul beneficiu al implementării proiectului “ROKIDAIR”, îl va constitui utilizarea sistemului de monitorizare dezvoltat, avertizarea timpurie a locuitorilor cu privire la riscul de poluare a aerului, ca măsură de protecţie eficientă a sănătăţii, avertizări elaborate prin corelarea tendinţelor compoziţiei atmosferice cu impactul asupra sănătăţii la scară spaţială şi temporală, şi care vor conţine date personalizate, în funcţie de bolile sau sensibilităţile copiilor.

Manager de proiect: Prof. univ. dr. ing. Ștefania Iordache
Director științific: Conf. univ. dr. ing. Daniel Dunea

Brosura proiectului