Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Documente aprobate

 
PO 07.45 - Procedura de organizare si desfasurare in sistem online a examenului pentru acordarea gradului didactic I
Regulamentul privind mobilităţile studenţeşti în cadrul programelor comunitare
Metodolodie concurs director CSUD - 2016
Metodologia organizării şi desfăşurarii concursului de selecţie – mobilităţi erasmus+ cadre didactice
Procedura operationala verificare antiplagiat
Regulamentul privind activitatea profesională a studentilor (RAPS)
Organigrama UVT
REG 15 - Regulamentul  de organizare şi funcţionare C.A.D.P. – Ed. 2 - 2016
Regulament de admitere la studii universitare de doctorat in anul universitar 2016-2017
Calendarul de desfasurare a examenelor de admitere la doctorat 2016-2017
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă și disertație
Procedura operationala privind operarea-inregistrarea in Registrul General de Evidenta a Salariatilor
Procedura operationala privind gestionarea dosarelor personale ale angajatilor
Plan operational 2016
Raport anual de evaluare  interna privind calitatea educatiei 2014-2015
Regulament de organizare a concursului de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2016-2017
Regulament privind tutoriatul studenţilor din Universitatea Valahia din Târgovişte
Regulament privind programele de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte de învăţare şi a celor cu dificultăţi de învăţare
Procedura operationala privind elaborarea, revizuirea si aprobarea fiselor de post
Calendarul desfasurarii concursului de admitere la doctorat
Metodologia privind evaluarea periodica rezultatelor si performantelor personalului didactic
PO 06.02 - evaluarea de catre management ed.4 2015
PO 06.03 - evaluarea colegiala ed.4 2015
PO 08.01 - evaluarea satsfactiei studentilor ed.4 2015
Metodologia organizarii si desfasurarii procesului de obtinere a atestatului de abilitare 
Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a procesului de abilitare pentru conducere de doctorat in UVT
Regulament de organizare si functionare a Compartimentului de Control Intern/Managerial 
Regulamentul privind evaluarea periodica a calitatii personalului didactic
Elaborarea, modificarea şi difuzarea manualului calităţii şi a documentelor
Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante - personal didactic auxiliar si nedidactic
Plan Operational 2015
Metodologia de admitere pentru invatamantul postliceal 2014-2015
REG 01 - D3 - ROF ICSTM
PO 05.01 Analiza efectuata de management
PO 05.02 Procesul de comunicare
Regulament de organizare şi funcţionare al Institutului de cercetare ştiinţifică şi tehnologică multidisciplinară
Statutul Institutului de cercetare ştiinţifică şi tehnologică multidisciplinară
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante - personal didactic auxiliar şi nedidactic
 
 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.