Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Acces Informatii

Cum pot obţine o informaţie de interes public?

 

Acte normative

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)
NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 

Informaţii publicate din oficiu

Universitatea comunică anumite informaţii, din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. Acestea pot fi accesate direct de pe site-ul universităţii, accesând următoarele link-uri:

Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 (consultaţi Buletinul informativ pentru lista actualizată)

 

Informaţii oferite la cerere

Cererile de informare se primesc:

  • de către angajaţii Biroului de Informare Publică, dacă solicitarea de informaţie este formulată verbal;
  • la Registratura Universităţii Valahia din Târgoviște, dacă solicitarea de informaţie este formulată în scris;

În cazul formulării verbale a solicitării informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris, în contextul în care complexitatea informaţiilor de comunicat reclamă acest lucru.

Pentru cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (e-mail), solicitantul va primi o confirmare scrisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii.

 

La cât timp veţi primi răspunsul?

Reprezentanţii mass-media care au solicitat o informaţie verbal vor primi răspunsul în maximum 24 de ore, în cazul în care solicitantul nu a fost îndrumat să redacteze o cerere în scris.

În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.

Dacă informaţia solicitată este de interes public, veţi primi un răspuns, pe suportul specificat de dumneavoastră (e-mail, fax sau scris) în 10 zile.

Dacă prin complexitatea documentării, informarea angajează o perioadă mai mare pentru redactare, solicitantul va fi informat asupra acestui aspect, comunicarea informaţiei putând interveni cel mai târziu la 30 de zile de la data solicitării, cu informarea soclicitantului.

În cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii la Biroul de Informare Publică informarea solicitantului despre acest lucru.

 

Cum poate fi contestată decizia biroului?

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Regulamentului Biroului de Informare Publica, persoana lezată în drepturile sale se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducerii Universităţii Valahia din Târgoviște, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştină a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor desemnaţi în cadrul instituţiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001.

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se simte în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001.

 

Care sunt datele exceptate de la liberul acces al cetăţenilor?

Conform art.12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

  1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 


 

Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe)

 


Persoana responsabila de primirea solicitarilor in baza Legii nr. 544/2001

Str. Aleea Sinaia, nr. 13, 130004 Targoviste, Dambovita

 

Formular solicitare in baza Legii nr. 544/2001
Formular pentru reclamatii administrative
Listă documente produse/ gestionate de către Universitatea “Valahia” din Târgovişte
Listă documente de interes public
 
Raport legea 544 - 2020
Raport legea 544 - 2019
Raport legea 544 - 2018
Raport legea 544 - 2017
Raport legea 544 - 2016
Raport legea 544 - 2015
Raport legea 544 - 2014
Raport legea 544 - 2013

Acces Informatii Documente

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.