aracis-2022

Proiectul “NTSE – Nano Technology for Science Education” (511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP) este un proiect derulat în cadrul Programului European Transversal KA3-ICT ce urmăreşte utilizarea instrumentelor TIC pentru a obţine un proces de învăţare a Ştiinţelor mai accesibil şi atractiv.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt elevi din învăţământul preuniversitar, cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, profesori de Ştiinţe şi studenţi ce urmează studii universitare de licenţă în domeniul Ştiinţelor (viitori profesori de Ştiinţe). În cadrul proiectului se va crea un Laborator Virtual, ce va constitui un suport teoretic şi experimental pentru învăţarea relevantă a Ştiinţelor. Proiectul urmăreşte introducerea noţiunilor specifice din domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor prin integrarea acestora în materiale de predare-învăţare creative şi atractive atât pentru elevi cât şi pentru studenţi şi profesori.


http://www.ntse-nanotech.eu/