Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Selecția cercetărilor științifice avansate pentru o dezvoltare economică sustenabilă

 

În această perioadă, Universitatea Valahia din Târgoviște continuă implementarea proiectului european cu titlul “Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabilă – ACADEMIKA”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, prin selectarea a 65 de participanți – studenți doctoranzi și cercetări post-doctoranzi, care desfășoară cercetări avansate și care să beneficieze de sprijinul finanțării europene.

Proiectul Academika a cărui implementare a început din luna Iunie 2022, este derulat în parteneriat cu Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Institutul National de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale din București, are ca obiectiv general implementarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de formare științifică în vederea fundamentării cercetărilor avansate cu caracter aplicativ pentru o dezvoltare economica sustenabilă. Totodată se urmărește creșterea vizibilității cercetărilor efectuate pentru o integrare mai bună a doctoranzilor și post-doctoranzilor din universitățile partenere, în concordanța cu cerințele pieței muncii din regiuni mai puțin dezvoltate, fiind vizate regiunile Sud Muntenia, Centru și Nord-Est.

În perioada 14-17 noiembrie 2022 vor fi selectați 35 de studenți doctoranzi și 30 de cercetători post-doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei SNC și SNCDI: economic (management, contabilitate, economie, administrarea afacerilor) și socio-uman (istorie, geografie). Participanții eligibili trebuie să îndeplinească  o serie  de cerințe specifice în concordanță cu metodologia de selecție a proiectului, însă două condiții sunt esențiale:

 • să fie înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii doctorale sau sunt cercetători post-doctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect;
 • să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (fără București-Ilfov).

La nivelul proiectului, vor fi înregistrați și sprijiniți un număr de 125 participanți, 60 dintre aceștia fiind deja înregistrați ca beneficiari ai sprijinului FSE. Prin implementarea activităților proiectului ACADEMIKA, se dezvoltă un sistem de patru măsuri care să contribuie la:

 • încurajarea studenților doctoranzi și a cercetătorilor post-doctoranzi în scopul participării și acumulării de cunoștințe specifice pentru cercetări avansate, printr-un program de formare cu specialiști recunoscuți la nivel național și internațional;
 • conexiunea cu actorii din mediul economic, prin realizarea unor stagii de practică pentru fundamentarea cercetărilor doctorale și postdoctorale;
 • dezvoltarea personală și profesională a studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctoranzi în vederea incluziunii mai bune pe piața muncii;
 • motivarea participanților printr-un sistem de burse avansate de cercetare.

Avantajele proiectului sunt multiple, iar pentru accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabilă, participanții au posibilitatea să participe la măsurile enunțate dar și la acțiuni care să sprijine demersul de cercetare, cum ar fi:

 • frecventarea unui program de cercetare avansată în legătură cu tema studiilor doctorale/postdoctorale realizate, cu o componentă practică derulată în entități publice sau private;
 • frecventarea unui program de consiliere profesională, formarea de competențe transversale;
 • obținerea de sprijin financiar, sub forma unei burse individuale lunare, pentru perioadă de minim 6 luni;
 • participarea la conferințe, workshop-uri și alte evenimente științifice organizate de universitățile partenere;
 • participarea la mobilități internaționale la instituții de cercetare din Uniunea Europeană sau la mobilități naționale în instituții relevante;
 • susținerea financiară pentru publicarea de lucrări științifice în reviste de specialitate și participarea la conferințe internaționale;
 • crearea unei comunități virtuale a cercetătorilor și specialiștilor din domeniu pentru facilitarea dezvoltării personale și profesionale.

Proiectul care se adresează doctoranzilor din anul terminal și post-doctoranzilor înmatriculați în unul din cele trei centre universitare are o valoare totală de 5.664.000,00 lei, din care asistență financiară  nerambursabilă în valoare de 5.550.720,00 lei.

Proiectul ACADEMIKA continuă seria de proiecte specifice studiilor doctorale implementate la nivelul universităților partenere și este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Prin obiectivele specifice și activitățile preconizate, Universitatea Valahia din Târgoviște, împreună cu partenerii săi,  va reuși să ridice standardele pregătirii profesionale și personale pentru studenții doctoranzii și cercetătorii post-doctoranzi incluși în grupul de beneficiari, contribuind la portofoliul național de cercetări științifice avansate. Progresul proiectului poate fi urmărit la secțiunea dedicată https://academika.valahia.ro/  

 

14.11.2022

Echipa de implementare

Universitatea “Valahia” din Târgoviște

academika@valahia.ro