Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.
“Centru de Networking și Dezvoltare a Carierei de Cercetare
în Regiunea Sud-Muntenia”

Universitatea “Valahia” din Târgoviște între cele 8 centre regionale de orientare în carieră în domeniul cercetării

Universitatea “Valahia” din Târgoviște, implementează începând din 2023 prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apel nr. PNRR-III-C9-2022-I10 – ERA TALENT PLATFORM, proiectul “Centru de Networking și Dezvoltare a Carierei de Cercetare în Regiunea Sud-Muntenia (CNDCSM)”, cod 5/16.11.2022.
Proiectul vizează înființarea și operaționalizarea unui centru a cărui activitate principală urmărește să promoveze cariera de cercetător, pentru minim 5.248 de studenți, masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi din țară și străinătate provenind din minim 44 domenii de studii. Este vizată dezvoltarea economică și industrială prin Cercetare-Dezvoltare-Inovare a regiunii, adrearea la platforma ERA TALENT, creșterea vizibilității EURAXESS și obținerea certificării HR Excelence în Research Award.

Durata proiectului este de 3 ani iar finanțarea este de 2.824.188,85 RON.

Printre activitățile proiectului regăsim:
⦁ asigurarea de servicii de consiliere în cariera de cercetător;
⦁ susținerea formării profesionale continue pentru cercetătorii români și străini;
⦁ realizarea de studii și anchete privind nevoile personalizate de orientare în cariera de cercetător;
⦁ organizarea de grupuri de lucru pentru identificarea și adresarea nevoilor de orientare în cariera de cercetător în regiunea Sud-Muntenia;
⦁ susținerea de cursuri de limbă română pentru cercetătorii străini ce vor să deruleze activități de cercetare în cadrul CNDCSM;
⦁ organizarea de evenimente de networking pentru integrarea în comunitatea științifică a cercetătorilor români și străini;
⦁ organizarea de acțiuni de promovare a științei în școli și licee;
⦁ organizarea de evenimente de dezbatere cu implicarea actorilor regionali;
⦁ organizarea de expoziții intinerante și interactive axate pe rezultate și dovezi științifice din domenii de vârf ale științei și tehnologiei;
⦁ integrarea CNDCSM în rețeaua națională de centre regionale de orientare în cariera de cercetător (evenimente comune, schimburi de bune practici, platformă comună pentru conectarea cercetătorilor cu angajatorii și comunitatea regională de CDI).

Universitatea “Valahia” din Târgoviște, alături de alte 7 universități din România va deveni astfel un punct unic de intrare pentru cariera de cercetător.

Descarcă pdf