Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Este disponibilă plata online a tuturor taxelor (studii, cazare, disciplina, alte taxe) din platforma web pentru studenți care se găsește la adresa ums.valahia.ro

 

Informații detaliate referitoare la modul de efectuare a plăților se găsesc în mini-manual aferent plății online

 

Încasarea taxelor prin virament bancar/mandat poștal.

 

ACHITAREA TAXELOR DE STUDIU / ALTE TAXE

  • Beneficiar: UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE
  • Cod fiscal al instituţiei: 4279685
  • Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste
  • Cont IBAN: RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului TÂRGOVIȘTE (mandat poștal)

Pe ordinul de plată sau mandatul poştal se vor menţiona următoarele:

  •  CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu, tip taxa (studiu, refacerea unei discipline, susținere licență/disertație/teză doctorat.. etc). În cazul taxei de refacerea unei disciplinei se va preciza disciplina.

 

ACHITAREA TAXEI PENTRU CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

  • Beneficiar : UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
  • COD FISCAL 4279685
  • Cont IBAN: RO08TREZ27120F331400XXXX deschis la TREZORERIA municipiului TÂRGOVIȘTE (mandat poștal)
  • Cont IBAN: RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste