Certificat grad ridicat de incredere 2021-2026
Sigla Universitatea Valahia din Târgoviște
Aracis 2022
Caută
Close this search box.

Stimați colegi, dragi studenţi, membri ai familiei universitare târgoviștene,

 

Anul trecut am celebrat împreună aniversarea a treizeci de ani de la constituirea Universității „Valahia” din Târgoviște, ca instituție de învățământ superior care, într-un interval de timp destul de scurt, a reușit să își constituie un corp profesoral capabil, o administrație universitară de calitate, două campusuri universitare formate din cămine şi spaţii de învăţământ moderne, precum şi un institut de cercetare dotat la standarde europene. A fost un prilej pentru a ne exprima recunoștința față de fondatorii universității, personalități care au avut viziunea, cunoașterea și energia de a transpune în practică ceea ce părea a fi un deziderat imposibil de îndeplinit. Am vărsat o lacrimă pentru cei care nu mai sunt printre noi, cărora le datorăm atât de mult din ceea ce am devenit atât ca instituție, cât și ca persoane, așa cum am făcut-o și anul acesta. Am evocat absolvenții care fac cinste universității noastre și studenții care ne oferă constant sentimentul că suntem o comunitate universitară puternică și eficientă, care îmbină un proces modern de predare, cu entuziasmul și dorința de învățare a tinerilor pe care-i formăm. Am trecut în revistă momentele cele mai însemnate ale realizărilor noastre academice, care a obținut încă o dată recunoașterea națională prin certificatul care atestă calificativul de „grad de încredere ridicat”, și am stabilit noi borne de îndeplinit în anii ce vor veni. Am privit, totodată, în oglinda reală, care arată atât împlinirile, cât și aspectele în care performanțele noastre ar fi putut să fie mai bune, eficiența noastră ca instituție ar fi putut să fie mai mare și oportunitățile să fie folosite în mod optim.

Anul acesta intrăm în cel de-al patrulea deceniu de existență a almei mater. Este un moment în care este mai necesar decât oricând să dovedim că avem capacitatea de a trece la o etapă superioară a dezvoltării universitare atât în raport cu identitatea, valorile și obiectivele noastre, cât și cu responsabilitățile care ne revin pe plan național – prin colaborarea cu celelalte instituții de învățământ din țară, în primul rând cu cele din consorțiul Academica Plus – precum și pe plan internațional. Depinde numai de noi să ridicăm standardele de calitate în materie de educație și cercetare la un nivel care să fie compatibil cu realitățile dinamice ale competiției universitare interne și externe. Depinde numai de noi să oferim o calitate sporită a cursurilor, seminariilor, laboratoarelor și activităților practice pe care le desfășurăm împreună, profesori, cercetători și studenți. Depinde numai de noi să ridicăm standardele cercetării la performanțele cele mai ridicate și să obținem o finanțare superioară a universității ca urmare a raportărilor periodice pe care le depunem la Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior. Depinde numai de noi, profesori și studenți, să transformăm calitatea de absolvent al Universității „Valahia” din Târgoviște, indiferent de programul de studiu parcurs, într-un brand național și internațional. Depinde numai de noi să accesăm programele internaționale ale universității, inclusiv Erasmus Plus, într-o cât mai mare măsură și să readucem în Campusul nostru experiențe de învățare și predare superioare. Depinde numai de noi să urcăm în ranking-urile internaționale și să primim recunoașterea pe care știm că o merităm datorită calităților pe care le dovedim constant în activitatea noastră academică, dar pe care însă o putem pune mai bine în valoare. Depinde numai de noi să fim o comunitate universitară unită, capabilă să materializeze abilitățile și calitățile pe care le avem fiecare în vederea progresului instituției noastre de învățământ superior, a casei științei, cunoașterii, dezvoltării și educației superioare, care face parte din ADN-ul nostru. Depinde numai de noi să ne dovedim utilitatea socială la nivel local, regional, național și internațional, să fim într-o și mai mare măsură vectorul creșterii și evoluției, să oferim soluții optime nevoilor şi provocărilor pe care societatea le încearcă în plan economic, social, cultural, al calității vieții și mediului ambiant. Depinde numai de noi să atragem în continuare o resursă umană cât mai bine pregătită în departamentele noastre și să ne asumăm responsabilitatea de a întineri permanent corpul profesoral și de cercetare de care dispunem. Şi, în mod sigur, depinde numai de noi să le dovedim fondatorilor universității noastre veritabilul prinos al prețuirii noastre prin performanță academică, să-i facem mândri de ceea ce au construit cu migală, trudă și inspirație.

Cunoscând universitatea noastră, în idealurile și valorile căreia m-am format și am evoluat alături de dumneavoastră, nu am nicio îndoială că dispunem de capacitatea de a îndeplini toate aceste obiective și vă adresez îndemnul, dragi studenți și colegi, de a stabili împreună noi orizonturi ale calității în activitatea noastră didactică și științifică, înțelese în accepțiunea largă a termenului, care să ne înscrie în categoria universităților de învățământ și cercetare din România, să conducă la o clasificare superioară a programelor universitare  pe care le oferim, la o vizibilitate şi recunoaștere internațională cât mai ridicată, și la o satisfacție sporită în raport cu rezultatele activității noastre. Vă asigur că, de la nivel managerial, voi întreprinde în continuare toate diligențele pentru a vă sprijini în vederea îndeplinirii acestor obiective comune.

La mulți ani, stimați colegi, fie ca înțelepciunea și virtutea, înscrise în centrul valorilor noastre academice, să fie inspirația pentru realizarea tuturor aspirațiilor noastre personale și instituționale!  

Vivat, crescat, floreat Universitatea „Valahia” din Târgovişte!

 

În numele întregii conduceri a universităţii,

Rector,   

    Conf. univ. dr. Laura-Monica GORGHIU