aracis-2022
invitatie AOSR

PROGRAM

 MATERIALE AVANSATE CU AMPRENTĂ ECOLOGICĂ REDUSĂ

 

Conferință organizată de Academia Oamenilor de Știință din România,
Filiala Târgoviște în colaborare cu Universitatea “Valahia” din Târgoviște

 

28 – 29 SEPTEMBRIE 2023

 

28 Septembrie 2023

 

14.00 – 15.00

Înregistrare participanți

15.00 – 15.30

Prof. univ. emerit dr. Ion V. Popescu, Președinte Filiala AOȘR Târgoviște

Prezentarea activității Filialei AOȘR Târgoviște

15.30 – 16.00

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Valerică Cimpoca, Vicepreședinte Filiala AOȘR Târgoviște

Materiale și tehnologii care reduc amprenta de carbon din atmosferă și participă la stagnarea temperaturii de pe planeta noastră

16.30 – 17.00

Drd. ing. Mihaela Daniela Nechifor (Tudorache), Scoala Doctorală Inginerie Chimică şi Biotehnologii, Universitatea Politehnica din București

Lector dr. Radu Lucian Olteanu, , Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

Prof. habil. dr. ing. Cristiana Rădulescu, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, Universitatea Politehnica din București

Valorificarea subproduselor vinicole ca surse de compusi bioactivi in obtinerea de alimente fortifiate, in contextul economiei circulare

17.00 – 17.30

Drd. ing. Bogdan-Brăduț Minea, Scoala Doctorală Inginerie Chimică şi

Biotehnologii, Universitatea Politehnica din București

Prof. habil. dr. ing. Cristiana Rădulescu, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, Universitatea Politehnica din București

 

Alerte alimentare datorate reziduurilor de pesticide în/pe fructele provenite din importuri

17.30 – 18.00

Discuții

18.00

Welcome cocktail

 

29 Septembrie 2023

 

 

09.00 – 10.00 

Înregistrare participanți

10.00 – 11.00 

Prof. habil. dr. ing. Cristiana Rădulescu, Director ICSTM, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

Prezentarea stadiului actual al proiectului Excelență și Performanță pentru Creșterea Capacității Instituționale de CDI (ProExcelență)

11.00 – 11.30

Conf. univ. dr. Marius Bumbac, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

CSII dr. ing. Cristina Mihaela Nicolescu, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

Dezvoltarea de servicii CDI noi în UVT-ICSTM – studiu de caz: evaluarea biodegradabilității unor compozite polimerice avansate cu material biogen încorporat – rezultate și perspective în colaborarea cu mediul economic

11.30 – 12.00 

Prof. habil. dr. ing. Cristiana Rădulescu, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

CSIII dr. Ioana-Daniela Dulamă, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

Sistemul de Management al Inovării (SMIn) implementat la nivelul Universității „Valahia” din Târgoviște, suport pentru domeniul eco-nano-tehnologiilor și al materialelor avansate

12.00 – 12.30

Prof. habil. dr. ing. Cristiana Rădulescu, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

CSIII dr. Ioana-Daniela Dulamă, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

Politica privind proprietatea intelectuală în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște. Cercetarea și inovarea – plus valoare în cooperarea cu mediul economic în domeniul eco-nano-tehnologiilor și al materialelor avansate

12.30 – 13.30

Vizită în laboratoarele de cercetare ale Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară

13.30 – 14.00

Discuții finale. Închiderea conferinței

14.00 – 15.00

Prânz

 Descarcă agenda conferinței