Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Regulamente Generale

 

 


  

Ghid privind masurile organizatorice si de functionare a Universitatii Valahia din Targoviste, in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

 


REG 01 - BAA Regulament de organizare si functionare a Biroului Achizitii si Aprovizionare
REG 01 - BI Regulament de organizare si functionare a Biroului investitii
REG 01 - BC Regulament de organizare si functionare a Biroului contabilitate
REG 01 - BF Regulament de organizare si functionare a Biroului Financia si Bugete
REG 01 - BIC Regulament de organizare si functionare a biroului imagine si comunicare
REG 01 - BRIE+PPTI Regulament de organizare si functionare a Biroului relatii internationale, Erasmus+, Programe proiecte si tehnologia informatiei
REG 01 - BRUS Regulament de organizare si functionare a BRUS
REG 01 - BSS Regulament de organizare si functionare a Biroului Servicii sociale
REG 01 - BU Regulament de organizare si functionare a Bibliotecii Universitatii Valahia din Targoviste
REG 01 - CCOCLME Regulament de organizare si functionare a compartimentului de consiliere, orientare in cariera si legatura cu mediul economic
REG 01 - DTA Regulament de organizare si functionare a Directiei Tehnico-Administrative
REG 01 - DEGR Regulament de organizare si functionare a Directiei economice si gestiunea resurselor
REG 01 - DSGU Regulamentul de organizare si functionare a DSGU
REG 01 - OJ Regulament de organizare si functionare a Oficiului Juridic
REG 01 - Q2 Regulament de organizare si functionare a Compartimentului Evaluarea si asigurarea callitatii
REG 01 - VUP Regulament de organizare si functionare a editurii VUP
REG 01 - SENAT - Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității "Valahia" din Târgoviște
REG 01 - ROF SASVT
REG 01 - B7 - ROF Consiliul Consultativ pentru Strategii al Universitatii Valahia din Targoviste (CCS-UVT)
REG 01 - B8 - Regulament de organizare si functionare a clubului Doctor Honoris Causa UVT
REG 01 - C1 - ROF Consiliul Pentru Invatamant si Asigurarea Calitatii
REG 01 - C2 - Regulament de organizare si functionare a consiliului pentru probleme sociale si studentesti
REG 01 - C3 - Regulament de organizare si functionare a consiliului pentru dezvoltare institutionala si relatii internationale
REG 01 - C4 - ROF al Consiliului pentru Cercetare Stiintifica si Creatie Universitara
REG 01 - CM - ROF Comisie monitorizare Ed1. 2017
REG 01 - IOSUD - Regulament de orgnizare si functionare a IOSUD - UVT
REG 01 - SDSEU - Regulamentul Scolii Doctorale de Stiinte Economice si Umaniste a UVT
REG 01 - SDSI - Regulamentul Scolii Ddoctorale de Stiinte Ingineresti a UVT
REG 01 - D3 - ROF ICSTM editia 2
REG 01 - E1 - ROF Compartiment Control Intern Managerial
REG 01 - F1 - ROF Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei
REG 01 - F2 - ROF Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
REG 01 - L - ROF Departamentul de Studii in Limbi Straine
REG 01 - ROF DPPD
REG 01 - N - ROF Compartimentul Audit
REG 01 - P - DIDFC editia 3
REG 01 - Q1 - ROF CEAC
REG 01 - Regulament de organizare si functionare a UVT
REG 02 - Regulament privind activitatea profesionala a studentilor - RAPS
REG 03 - Regulament de organizare si desfasurare a activitatii de cercetare
REG 04 - Regulamentul Comisiei de etica
REG 06 - Regulament privind activitatea didactica
REG 07 - Regulament privind examinarea si notarea studentilor
REG 08 - Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studiu si activitatilor de cercetare
REG 10 - Regulament institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat in UVT
REG 11 - Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de master
REG 13 - Regulament pentru acordarea premiilor de excelenta, titlurilor onorifice si premiul meritului cercetarii stiintiifice
REG 14 - Regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti
REG 15 - Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Analiza si Dezvoltare Pedagogica C.A.D.P
REG 16 - Regulamentul de organizare si desfasurarea programelor post universitare de formare si dezvoltare profesionala continua
REG 18 - Regulament pentru deplasarile in strainatate
REG 20 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenta si masterat
REG 21 - Regulament privind acordarea burselor de performanta stiintifica pentru studenti - ciclurile de studii licenta, masterat
REG 22 - Regulament privind acordarea burselor de performanta cultural – artistica pentru studenti - ciclurile de studii licenta si masterat
REG 23 - Regulament privind acordarea burselor de performanta sportiva pentru studenti - ciclurile de studii licenta si masterat
REG 24 - Regulament pentru alegerea studentilor reprezentanti in cadrul UVT
REG 26 - Regulament privind organizarea si desfasurarea examenului de licenta, diploma si disertatie
REG 27 - Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala
REG 28 - Regulament privind acordarea titlului de Membru de Onoare al Senatului UVT
REG 30 - Regulament de organizare a concursului de admitere in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2021-2022
REG 31 - Regulament de organizare a concursului de admitere in ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2021-2022
REG 32 - Proces abilitare conducere doctorat
REG 33 - Regulament privind programele de stimulare a studentilor cu performante inalte de invatare si a celor cu dificultati de invatare
REG 34 - Regulament privind tutoriatul studentilor din universitatea valahia
REG 35 - Regulament de organizare a admiterii la studii universitare de doctorat pentru 2016-2017
REG 36 - Regulament privind mobilitatile studentesti in cadrul programelor comunitare
REG 37 - Acordare titluri onorifice
REG 38 - Acte studii si registre matricole
REG 39 - Regulament GDPR
REG 40 - Regulament de utilizare a retelei informatice in UVT
REG 41- Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor postdoctorale de cercetare avansata in UVT
 
M01 - Metodologia de desfăşurare a concursului public de ocupare a postului de Director al consiliului studiilor universitare de doctorat (CSUD) din Universitatea „Valahia" Târgovişte
M02 - Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de selectți de mobilități erasmus+ cadre didactice
M03 - Metodologia de aprobare a prelungirii de activitate si de mentinere a calitatii de titular in invatamant si/sau cercetare
M04 - Metodologia privind intocmirea raportului de autoevaluare a activitati IOSUD
M05 - Metodologia obţinerii certificatului de competenţă lingvistică în Universitatea „Valahia” din Târgovişte
M06 - Metodologia privind organizarea si functionarea Biroului de consiliere, orientare in cariera si legatura cu mediul economic din cadrul Universitatii "Valahia" din Targoviste
M07 - Metodologia de evaluare a activitatii de cercetare in vederea recunosterii institutionale a centrelor de cercetare
M08 - Metodologia de alegere a membrilor Consiliului școlii doctorale și de numire a directorului de școala doctorala
M09 - Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat
M10 - Metodologia de admitere a romanilor de pretutindeni in anul universitar 2021-2022
M11 - Metodologia de organizare a admiterii la studii universitare de doctorat
M12 - Organizarea programelor de formare psihopedagogica
M13 - Metodologia de admitere la programele formare psihopedagogica
M14 - Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit
M15 - Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare
M16 - Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica
M17 - Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansata in UVT
M18 - Metodologia referitoare la procesul de constituire si de alegere a structurilor si functiilor de conducere UVT
M19 - Metodologia de finalizare a programelor de formare psihopedagogica
M20 - Metodologie de solutionare a sesizarilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate
M21 - Metodologie de evaluare a tezelor de doctorat de catre comisia de indrumare
M22 - Metodologia organizarii si desfasurarii procesului de obtinere a atestatului de abilitare
M 23 - Metodologie finalizare an pregatitor pentru cetatenii straini
M 24 - Metodologie admitere conversie 2021 - 2022
M 25 - Metodologia privind organizarea si functionarea Compartimentului de consiliere, orientare in cariera si legatura cu mediul economic
 
Metodologia privind evaluarea periodica a rezultatelor si performantelor personalului didactic
 
Metodologie intocmire state de functii 2012
Anexa 1 f 054.2010 - Stat de functiuni si de personal didactic
Anexa 2 f 048.2010.ed.1 - Formatii de studii
Anexa 3 f 080.2010 - Nota de comanda
Anexa 4 f 059.2010.ed.1 - Fisa postului
Anexa 5 f 352.2012.ed.1 - Cerere norma cercetare departament
Anexa 6 f 353.2012.ed.1 - Cerere norma cercetare centru cercetare
Anexa 7 f 049.2010 - plan anual individual de cercetare
Anexa 8 f 055.2010.ed.2 - Acoperire posturi vacante in plata cu ora
Anexa 9 f 012.2010.ed.2 - Fisa disciplinei
Anexa 10 f 063.2010.ed.2 - Declaratie norme didactice
Anexa 11 f 313.2010.ed.2 - Cerere plata cu ora
Anexa 12 f 337.2012.ed.2 - Acord plata cu ora
Anexa 13 f 299.2010.ed.1 - Faz model nou
Anexa 14 f 057.2010 - Situatie plata cu ora
Anexa 15 f 051.2010.ed.2 - Program de recuperare a orelor
 
Regulament de ordine interna
Carta Universitatii Valahia din Targoviste
Criterii primare de performanta pentru evaluarea activitatii de cercetare din norma universitara
Codul Eticii si Integritatii Academice

 

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.