Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

VIITOR ANTREPRENOR

 

Titlul proiectului: VIITOR-ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin cadre inovative antreprenoriale

Componenta 1 – 379 Bursa Student Antreprenor – Măsură active pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență – Regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară – Educație și competențe

OperațiuneaOperațiune compoziță OS. 6.7, 6.9, 6.10

BENENFICIAR – UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

PARTENER 1 – UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

PARTENER 2 – UNIVERSITATEA DIN ORADEA

COD MYSMIS – POCU/379/6/21/125160 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

Perioada proiectului – 24 LUNI (19 aprilie 2019 – 18 aprilie 2021)

www.viitorantreprenor.valahia.ro

OBIECTIVUL GENERALproiectului vizează, in corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI. Creșterea accesului si echitații în învățământul terțiar universitar, precum si a atractivității, diversificării si inovării ofertelor educaționale în ceea ce privește inițierea si finalizarea de demersuri academice si antreprenoriale suplimentare adresate unui număr de 450 studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, in strânsă legătura cu îmbunătățirea competentelor transversale ale personalului didactic (76) în relație cu proiectarea modulara de cursuri antreprenoriale, organizarea si furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor si promovarea de medii noi de învățare.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin abordarea evaluativ-integrata a nevoilor studentilor progr. licenta din 7 regiuni de dezvoltare si care sunt înscriși la cele trei universitati participante la proiect – invatamant universitar tertiar, in vederea unui raspuns adecvat cerințelor actualei piețe a muncii. In acest sens, creșterea participării la invatamantul tertiar universitar se va realiza prin selectarea programelor si adaptarea experiențelor de învățare de calitate specifice cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice cu potențial competitive, respectiv din domeniile stiințe administrative, management, contabilitate, relații internationale si studii europene - ce vor fi abordate prin conectivitate actualizata cu politicile europene.

De asemenea, prin instituirea si utilizarea unui pachet integrat de asistenta educationala, consiliere profesionala individualizate, schimb de experienta si sprijin financiar pentru un numar de 80 studenti defavorizati, dar si premii pentru studentii ce finalizeaza cursurile complementare si sunt selectati ca urmare unui concurs de planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii a se va asigura imbunatatirea calitatii, eficientei, accesului si participarii la invatamantul tertiar universitar.

In corelatie cu imbunatatirea actualizata a ofertei educationale din invatamantul tertiar universitar se va urmari perfectionarea profesionala specializata prin participarea unui numar de 76 de cadre didactice la cel putin un program postuniversitar de crestere a competentelor didactice pentru proiectare de module antreprenoriale ce include aplicatii practice (schimb de experienta, bune practici).

Urmare a absolvirii programului postuniversitar, personalul didactic va utiliza competentele imbunatatite in procesul de proiectare si de predare a unor cursuri complementare antreprenoriale pilotate in cadrul a 3 cursuri online pt 450 de studenti (190 universitatea solicitanta, 130 de la universitatea partenera 1 si 130 de la universitatea partenera 2, dintre care 80 apartinand grupurilor defavorizate).

Un demers inovator se va realiza prin dezvoltarea de parteneriate in vederea cresterii angajabilitatii absolventilor si adaptabilitatii la cerintele pietei fortei de munca, traseu ce este centrat prin infiintarea si operationalizarea a trei Centre Universitare de Inovare Sociala si Antreprenoriat Studentesc VIITORANTREPRENOR ce sustin ateliere de lucru, sesiuni de informare si formare antreprenoriala, schimb de experienta si bune practici, atat la nivelul studentilor cat si la nivelul cadrelor didactice universitare.

De asemenea, 200 elevi vor fi sprijiniti sa viziteze univ. S si univ. P1. Prin intermediul proiectului, actiunile de imbunatatire la nivel de institutie de invatamant superior se vor reflecta in mod direct asupra calitatii procesului de pregatire educationala de care beneficiaza grupul tinta, contribuind astfel la dezvoltarea capitalului uman, cresterea relevantei educatiei pentru piata muncii fiind indicata de POCU drept obiectiv major al politicilor educationale si care reprezinta parte integranta in atingerea obiectivelor stabilite in vederea realizarii Strategiei Europa 2020.

Proiectul este compus din 4 macro-activitati, care vor contribui in mod direct la imbunatatirea calitatii si eficientei si accesul la invatamantul universitartertiar, in vederea diminuarii ratei de abandon a studiilor, pentru 450 de studenti din anii terminali ai programelor de licenta, dintre care 80 studenti apartinand grupurilor defavorizate: Se vizeaza ca masurile propuse prin acest proiect sa duca la o diminuare a ratei de abandon universitar, precum si la cresterea a atractivitatii si dimensiunii practice a ofertelor educationale si a inovarii programelor educationale si a corelarii imbunatatirii competenetelor transversale ale cadrelor didactice din invatamantul tertiar universitar. Pe langa alinierea cu obiectivele stabilite pentru Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 10.iv POCU, prezenta propunere de proiect este complementara si relevanta fata de Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia Integrata de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva invatarii pe parcursul intregii vieti 2009-2020, dinamica pietei muncii si asigura implementarea coerenta a masurilor incluse in Strategia Nationala Pentru Invatamant Tertiar 2015 – 2020, respectiv imbunatatirea participarii in toate domeniile din invatamantul tertiar, promovarea dezvoltarii programelor de studii de inalta calitate, flexibile si corelate cu cerintele pietei muncii si angajament strategic fata de sectorul economic in contextul accentuarii necesitatii conectivitatii la nivel national si european.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1 - Perfectionarea profesionala a personalului didactic din invatamantul tertiar universitar prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competentelor didactice centrate pe demersuri academic si antreprenoriale suplimentare cu un continut educational inovator si resurse de invatare moderne si flexibile;

OS2 – Dezvoltarea si pilotarea furnizarii de cursuri complementare inovative antreprenoriale cu o componenta aplicativa adresate studentilor din anii terminali ai programelor de licenta, cu scopul diminuarii ratei de abandon universitar si cresterii angajabilitatii absolventilor;

OS3 – Elaborarea, diversificarea si operationalizarea unor oferte educationale de inovare sociala in invatamantul tertiar universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate prin dezvoltarea de parteneriate corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI in vederea cresterii angajabilitatii absolventilor si adaptabilitatii la cerintele pietei fortei de munca.

GRUP ȚINTĂ

Grupul tinta este identificat la nivelul personalului didactic din invatamantul tertiar universitar– 76 se refera la perfectionarea profesionala specializata prin participarea unui numar de 76 de cadre didactice de la universitatea solicitata si universitatea partenera P2 la cel putin un program postuniversitar de crestere a competentelor didactice ce include aplicatii practice (schimburi de experienta, schimburi bune practice planificate si derulate la universitatea partenera). Urmare a absolvirii programului postuniversitar, personalul didactic va utiliza competentele imbunatatite in procesul de proiectare si de predare a unor cursuri complementare pilotate in cadrul a 3 cursuri online la nivelul celor 3 universitati (universitatea solicitanta, universitatea partenera P1 si universitatea partenera P2. Grupul tinta din aceasta categorie va fi informat prioritar prin metodologia specifica interna de la nivelul Universitatii solicitante si Universitatii partenere P2, cu accent pe personalul didactic din cadrul programelor de studii în domenii de licenþa specifice, dupa cum urmeaza Universitatea Solicitanta

- Facultatea de Stiințe Economice, respectiv Contabilitate si Informatica de Gestiune, Management, Marketing, Finante si banci, Economia comertului, turismului si serviciilor, Administrarea afacerilor;

Universitatea partenera P2 - Facultatea de Stiinte Economice, respective Afaceri internationale, Administrarea afacerilor, Contabilitate si informatica in gestiune, Economia comertului, turismului si serviciilor, Finante si banci, Management si Marketing. Recrutarea si mentinerea grupului tinta este proiectata prin asigurarea unei abordari progresive de achizitionare de competente transversale prin participarea la cel putin un program postuniversitar de perfectionare profesionala ce implica partea teoretica, dar si participarea la aspectele practice desfasurate prin schimb de experienta si bune practici la nivelul universitatii partenere P1.

Relatia de achizitionare a competentelor transversale este integrata prin elaborarea celor 3 cursuri complementare ce se adreseaza celor 450 de studenti de la nivelul celor trei universitati (190 universitatea solicitanta, 130 universitatea partenera P1 si 130 universitatea partenera P2). De asemenea, dimensiunea de inovare sociala prevede participarea personalului didactic la supervizarea schimburilor de experienta si atelierelor de lucru antreprenoriale planificate si organizate la nivelul Centrelor Centrelor Universitare de Inovare Sociala si Antreprenoriat Studentesc VIITOR-ANTREPRENOR intre personalul didactic/studenti si agenti economici in vederea identificarii solutiilor de crestere a angajabilitatii absolventilor prin initiative antreprenoriale.

Grupul tinta identificat la nivelul a 450 de studenti (190 universitatea solicitanta Universitatea solcitanta, 130 de la universitatea partenera P1 si 130 de la universitatea partenera P2; dintre cei 450 care 260 sunt din mediul rural, 10 persoane de etnie roma, 35 netraditionali; dintre acestia se vizeaza sustinerea cu burse a 80 apartinand grupurilor defavorizate); grupul tinta studenti va fi implicat in participarea la cel putin un curs dintre cele 3 cursuri complementare elaborate cu sprijinul celor 76 de cadre didactice incluse in programul de perfectionare, precum si prin participarea la cel putin doua ateliere de lucru antreprenoriale cu agenti economici. Grupul tinta este identificat la nivelul studentilor de la nivelul celor trei universitati prin urmarirea interesului general referitor la reducerea abandonului scolar, cresterea angajabilitatii absolventilor si conectivitatea la initiativele antreprenoriale. In acest sens, se concentreaza informarea si selectia persoanelor care indeplinesc criteriile de eligibilitate la nivelul programelor de licenta in cadrul Facultatii de Stiinte Economice – Universitatea Valahia din Targoviste, in cadrul Facultatii de Stiinte Ecconomice – Universitatea din Oradea si in cadrul Facultatii de Istorie - Relatii Internationale si Studii Europene– Universitatea din Bucuresti, cu respectarea conditiilor de eligibilitate. Incadrarea si implicarea acestui grup tinta in cadrul activitatilor proiectului va urmari patru directii de actiune 1. Identificarea grupului tinta va presupune identificarea acelor studenti eligibili conform datele inregistrate 2. Recrutarea beneficiarilor care va presupune doua modalitati : 2.1 recrutarea directa (realizata de catre membrii echipei). 2.2 auto-referirea (realizata de catre insisi studentii doritori sa beneficieze de participarea la cursurile complementare, ateliere de lucru, actiuni inovative antreprenoriale). 3. Implicarea membrilor grupului tinta in activitatile derulate se va realiza pe baza unui plan de actiune care urmareste participarea activa a beneficiarilor pe toata durata de implementare a proiectului. 4. Studentii de la ciclurile de studii de licenta eligibili pentru GT vor fi identificati prin campanii de informare si constientizare derulate in cadrul facultatilor (sesiuni live) cat si cu ajutorul mijloacelor de comunicare in masa (pagina web a Solicitantului, publicatii studentesti), cu accent pe retele sociale. Studentii vor fi determinati sa participe la activitatile proiectului prin expunerea tematicii si programei cursurilor optionale, prin prezentarea clara si obiectiva a competentelor pe care urmeaza sa le dobandeasca in raport cu cerintele pietei muncii, dar si prin mentionarea masurilor de stimulare a participarii constand in ajutoare financiare (pentru grupurile defavorizate), sesiuni de consiliere, programe de mobilitate, intalniri cu angajatori, schimburi de experienta, ateliere de lucru, sericii de indrumare si sprijin, coaching.

Responsabilizarea si mentinerea celor 450 de studenti in cadrul proiectului se va fundamenta pe de o parte pe documentele incheiate cu acestia (formularul de inregistrare in grupul tinta), pe furnizarea de servicii de consiliere profesionale, pe furnizarea de servicii de indrumare si sprijin, precum si servicii de coaching adresate studentilor inscrisi la cursurile antreprenoriale in vederea sustinerii finalizarii studiilor superioare si a cresterii angajabilitatii si pe de alta parte pe certitudinea ca activitatile proiectului au fost concepute in concordanta cu nevoile si particularitatile grupului tinta iar pe termen lung parcurgerea acestor activitati va genera efecte benefice atat pentru beneficiarii implicati cat si pentru comunitatile din care acestia provin. Un aspect important in realizarea unei abordari sustenabile la nivelul grupului tinta, se va realiza planificarea, organizarea si derularea unor Caravane Antreprenoriale ale Centrele VIITOR-ANTREPRENOR, in vederea informarii elevilor si realizarii de vizite la universitati pentru cresterea numarului de studenti la programele de licenta ale celor trei universitati, activitate ce implica participarea directa a studentilor din grupul tinta cu sprijinul agentilor economici inclusi in retelele parteneriale ale Centrelor VIITOR-ANTREPRENOR.

Grupul tinta optional – Elevi 150 elevi sprijiniti sa viziteze universistatea S, universitatea P1 si universitatea P3. Studentii ce participa la cursurile complementare antreprenoriale vor utiliza cunostintele acumulate in domeniul antreprenoriatului si vor realiza actiuni punctuale specifice caravanelor, cu suportul partenerilor economici (40 de agenti economici mobilizati/parteneri/sponsori) pentru a ajunge in fiecare dintre cele 15 de localitati unde se vor realiza evenimente la care vor participa minim 100 elevi/eveniment. Scopul acestor caravane este

de sprijini elevii in accesarea invatamantului universitar tertiar, de a contribui semnificativ la constientizarea importantei participarii la invatamantul tertiar si la cresterea ratei de acces la invatamantul tertiar. Urmare a evenimentelor de la nivelul fiecarei localitati se vorplanifica si sustine vizite ale elevilor la nivelul celor doua universitati cu ocazia Zilelor Portilor Deschise sau prin organizarea unorevenimente specifice cu participarea studentilor si cadrelor didactice participante la proiect (15 vizite ale elevilor la cele doua universitati -5 vizite la universitatea solicitanta, 5 la universitatea P1 si 5 vizite la universitatea P2 , 10 elevi/vizita = 150 elevi sprijiniti sa viziteze universitatile S, P1 si P2)

Corelate cu activitatile previzionate, categoriile si dimensiunea grupului tinta sunt urmatoarele:

1. Pentru activitatea A2

- Personal didactic din invatamantul tertiar universitar: 76

2. Pentru activitatea A3

- 450 studenti din anii terminali de licenta (190 universitatea solicitanta, 130 universitatea P1 si 130 universitatea P2), dintre care a 305 de studenti proveniti din mediul rural, a celor netraditionali si a celor apartinand minoritatii roma

- 50 cadre didactice participa la focus-grupuri, derulare cursuri

3. Pentru activitatea A4

- 450 studenti din anii terminali de licenta (190 universitatea solicitanta, 130 universitatea P1 si 130 universitatea P2), dintre care a 305 de studenti proveniti din mediul rural, a celor netraditionali si a celor apartinand minoritatii roma

- 50 cadre didactice participa la schimburi de experienþa între cadrele didactice/studenti si agenti economici/antreprenori tineri

- 200 elevi sprijiniti sa participe la vizite la nivelul celor doua universitati

REZULTATE

1. A1.1 Sist de manag al proiectului proiectat si implementat Organigrama proiectului pe procese, pe responsabilitati, si resurse materiale alocate. Echipa de manag si cea de implementare constituite, contracte de munca intocmite si activate; fisele postului pregatite si partajate, RU coordonate pe intreaga durata a proiectului; sedinte lunare organizate si desfasurate (24 sedinte in total). 1 sistem de management administrativ si financiar. 1 plan economic si financiar al cheltuielilor (cash-flow) 1 procedura de arhivare a documentelor financiare si contabile si gestionarea datelor sensibile/privacy, 8 RTF 1 sistemul de monitorizare al proiectului creat, implementat, partajat si actualizat periodic; 1 plan de risc management, actualizat trimestrial, conform activitatilor de monitorizare 1 set de masuri corective (planificate si implementat in cazul in care se verifica riscurile previzionate 1 sistem informational privind fluxul intern de comunicare (circuitul electronic al documentelor de proiect), 1 set de fise pentru monitorizarea activitatilor-rezultatelor, sedinte lunare de monitorizare a desfasurarii activ, rezultatelor obtinute si a indic atinsi: 24 sedinte de monitorizare, 1 plan de comunicare institutionala a proiectului; 1 conf de lansare 1 conf de inchidere Mat de inf a proiectului; Website, 6

anunturi (3 in presa scrisa, 3 in mediul online); 1 plan de achizitii de bunuri si servicii necesare implementarii activ proiectului

intocmit; proced de achizitie activate cf legislatiei in vigoare dosare privind achizitiile din cadrul proiectului, intocmite

2. A1.2 cheltuieli indirecte - rata forfetara pentru S, P1 si P2.

3. A 2.1

1 metodologie de analiza elaborate prin utilizarea expertizei acumulate

1 cercetare de birou realizata prin utilizarea unor concepte actualizate cadrului normative national si european

1 cercetare de teren derulata la nivelul universitatii solicitante si universitatii partenere P2

1 analiza privind derularea perfectionarii profesionale realizata si avizata decizional la nivelul universitatii solicitante si

universitatii partenere P2

4. A2.2

1 documentare cu privire la cadre strategice relevante de perfectionare profesionala universitara

6 focus-grupuri pentru finalizarea strategiei

1 strategie inovativa de derulare a unor activitaþi de perfecþionare profesionala specializata realizata si avizata decizional la

nivelul universitatii solicitante si universitatii partenere P2

5. A2.3

2 programe postuniversitare de perfecþionare profesionala elaborate

2 metodologii postuniversitare de perfecþionare profesionala aprobate la nivelul decizional al universitatii solicitante si universitatii

partenere P2

6. A2.4

2 programe postuniversitare de perfectionare profesionala autorizate

2 programe postuniversitare de perfectionare profesionala derulate

76 participanti la cel putin un program de perfectionare profesionala (personal didactic)

7. A2.5

10 schimburi de experienta/prezentare bune practici la nivelul arealului universitatii partenere P1

50 participanti (personal didactic selectat si participant la programele postuniversitare de perfectionare profesionala)

8. A2.6

20 parteneriate cu agenti economici din arealul universitatii S si P2

20 stagii planificate, organizate si derulate

76 participanti (personal didactic selectat si participant la programele postuniversitare de perfectionare profesionala)

10 studii de caz elaborate si publicate pe site-ul universitatii solicitante ce vor sustine initiativele antreprenoriale de succes ale

absolventilor de studii de licenta

9. A2.7

10 intalniri de analiza a bunelor practici privind îmbunataþirea nivelului de competenþe al personalului didactic (min 50 participanti -personal didactic selectat si participant la programele postuniversitare de perfectionare profesionala)

10 intalniri pentru elaborarea de studii cu privire la initiativele antreprenoriale adresate studentilor, in special din categorii vulnerabile (min 50 participanti -personal didactic selectat si participant la programele postuniversitare de perfectionare profesionala)

1 Volum studii cu privire la initiativele antreprenoriale adresate studentilor, in special din categorii vulnerabile (100 pagini/vol, 500 exemplare/volum)

10. A3.1

1 metodologie de analiza realizata

600 chestionare aplicate (200 la universitatea solicitanta, 200 la universitatea partenera P1 si 200 la universitatea partenera P2)

15 focus grupuri planificate, organizate si derulate (5 la universitatea solicitanta, 5 la universitatea partenera P1 si 5 la universitatea partenera P2) cu participarea a min. 50 participanti personal didactic perfectionat profesional

1 analiza elaborata si avizata

11. A3.2

3 curricule elaborate

6 intalniri de lucru pentru validarea continutului curicular

3 cursuri inovative validate si autorizate la nivel decizional

12. A3.3

1 campanie pregatita (concept, strategie, plan de actiune)

1 campanie derulata

1 spot video si radio difuzare pe 3 posturi radio si 3 posturi media relevante, cate 300 de difuzari

6 materiale de informare elaborate si diseminate in media online

6 materiale informari elaborate in social media (Twitter, Facebook, Instagram etc.)

13. A3.4

1 material de informare cu privire la selectarea grupului tinta student – postat pe site-urile universitatilor

1 metodologie de lucru elaborate si publicata pe pe site-urile universitatilor

1 grup tinta studenti din anii terminali de licenta aprobat si postat pe site-urile universitatilor

450 studenti inregistrati (190 la universitatea solicitanta, 130 la universitatea partenera P1 si 130 la universitatea partenera P2)

14. A3.5

41 sesiuni de consiliere colectiva realizate (15 la universitatea solicitanta, 13 la universitatea partenera P1 si 13 la universitatea partenera P2)

450 planuri de interventie profesionala realizate

450 planuri de interventie monitorizate

15. A3.6

1 protocol de utilizare personalizata (450 ID-uri/parole)

1 cod de etica aprobat si asumat de 450 studenti utilizatori

450 studenti participanti la cele 3 cursuri online (cel putin o optiune pentru un curs)

80 burse lunare acordate studentilor defavorizati (30 universitatea solicitanta, 20 la universitatea partenera P1 si 30 la universitatea partenera P2)

330 premii (200 Ron/premiu) acordate studentilor la finalizarea absolvirii cursurilor complementare (120 universitatea solicitanta, 110 la universitatea partenera P1 si 100 la universitatea partenera P2).

16. A3.7

1 metodologie pentru organizarea si derularea unui concurs de planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii

1 consurs organizat si derulat

80 studenti participanti studenti defavorizati beneficiari ai burselor antreprenor

30 studenti participanti studenti defavorizati selectati pentru premiere

17. A3.8

Min 3 universitati din Grecia contactate si incluse in realizarea stagiilor de pregatire

30 fise de asistenta si sprijin individualizate pentru studentii castigatori

30 fise de evaluare a stagiilor de pregatire in universitatile din Grecia

30 studenti participanti la mobilitate

18. A3.9

1 set de indicatori de monitorizare si evaluare a cursurilor

1 instrument de evaluare calitativa a derularii cursurilor

10 rapoarte de progres – monitorizarea si evaluarea cursurilor

19. A3.10

3 discipline optionale/facultative aprobate la nivelul universitatilor

20. A4.1

24 modele relatii parteneriale universitati-agenti economici identificate (8 modele din tara noastra si 16 din alte state membre ale Uniunii Europene)

1 set de beneficii privind relatiile parteneriale universitate-agenti economici

3 cadre generale cu directii de actiune pt. dezvoltarea unor relatii parteneriale cu agenti economici de la nivelul arealului fiecarei universitati

21. A4.2

3 Centre Universitare de Inovare Sociala si Antreprenoriat Studentesc VIITOR-ANTREPRENOR infiintate (amenajate, dotate)

3 regulamente cadru elaborate si aprobate

22. A4.3

3 baze de date cu agenti economici disponibila studentilor

1 instrument de consiliere profesionala online

1 instrument de evaluare a potentialului antreprenorial

Min. 300 studenti din grupul tinta inscris pe platforma

23. A4.4

450 chestionare aplicate studentilor

30 intalniri la nivelul universitatii cu personalul didactic (10 s, 10 P1, 10 P2)

Min 300 de studenti beneficiaza de servicii de indrumare si sprijin

Min 80 de studenti beneficiaza de servicii de coaching

24. A4.5

45 de schimburi de experienta între cadrele didactice/studenti si agenti economici/antreprenori tineri (15 la universitatea solicitanta, 15 la universitatea partenra P si 15 la universitatea partenera P2)

Min 300 studenti participanti la schimburile de experienta

25. A4.6

1 matrice standard de fundamentare a unei idei antreprenorial

1 set de indicatori de analiza

45 ateliere de lucru antreprenoriale între agentii economici si cursanþii studenti din cadrul programelor inovative complementare (15 la universitatea solicitanta, 15 la universitatea partenra P si 15 la universitatea partenera P2)

Min. 300 studenti participanti la schimburile de experienta

26. A4.7

20 Caravane planificate si derulate in 20 de localitati (municipii resedinta de judet)

Minim 150 de studenti din grupul tinta implicatI in Caravane

Minim 1500 elevi participanti la Caravane (100 elevi/Caravana)

30 agenti economici sprijina Caravanele

30 vizite ale elevilor la cele doua universitati (10 la universitatea solicitanta, 10 la universitatea partenera P si 10 la universitatea partenera P2)

15 vizite ale elevilor la cele doua universitati, 150 elevi viziteaza cele trei universitati (5 vizite la universitatea solicitanta, 5 vizite la universitatea Partenera P1 si 5 vizite la universitatea partenera P2)

27. A4.8

1 set de criterii de evaluare Centrul VIITOR Antreprenor

8 rapoarte de progres Centre VIITOR Antreprenor

1 volum Bune practici antreprenoriale elaborate, tiparit si diseminat

ACTIVITĂTILE PROIECTULUI

Activitățile proiectului:

A1 – Managementul proiectului;

A2 - Perfecționarea profesională specializată prin derularea a doua programe de dezvoltare de competențe didactice în

domeniul antreprenoriatului pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar;

A3Dezvoltarea si pilotarea furnizării de cursuri antreprenoriale inovative cu o componentă aplicativă, adresate studenților din

anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar;

A4 Inovare socială prin dezvoltarea de parteneriate în vederea susținerii inițiativelor antreprenoriale ale studenților din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar;

Valoare totală – 7.329.870,11 lei  

Valoare totală Beneficiar – 2.600.222,82 lei

Valoare totală P1 – 2.546.035,44 lei

Valoare totală P2 – 2.183.611,84 lei

Valoare totală eligibilă7.329.870,11 lei    

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 6.230.389,63 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 952.882,21 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – 146.598,27 lei

 

 

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.