Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

PRACTICA

 

Titlul proiectului: ”SPRE ANGAJARE PRIN PRACTICĂ”

Componentă 1 – Stagii de practică pentru elevi și studenți, în sectorul agroalimentar, industrie și servicii

Axa prioritară 6: Educație și competențe;

Operațiunea - Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14 

 

BENEFICIAR - ASOCIATIA PROFESIONALA PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MECANICA FINA, OPTICA SI MECATRONICA – APROMECA

Partener 1 - UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALATI

Partener 2 - UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVISTE

Partener 3 - INDICE CONSULTING AND MANAGEMENT SRL

COD MYSMIS - POCU/90/6/19/19/107584Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

 

Perioada proiectului – 24 LUNI (23.08.2018 – 22.08.2020)

 

OBIECTIVUL GENERAL - facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca pentru 235 de studenti din regiunile SE si SM prin dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii, contribuind la cresterea numarului de student care isi gasesc un loc de munca ca urmare a participarii la activitatile proiectului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin realizarea de activitati integrate ce duc la cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar care vor spori sansa de ocupare si integrare pe piata fortei de munca. Proiectul va sprijini in mod direct studentii sa isi gaseasca un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca /cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Modul in care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung este prin realizarea de activitati integrate ce duc la cresterea numarului studentilor care dobandesc competente profesionale relevante, la imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii si la cresterea numarului absolventilor din invatamant tertiar universitar care isi gasesc un loc de munca ca urmare a accesului la programe de invatare la un potential loc de munca.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE

OS 1 - Consilierea profesionala axata pe dobandirea de competente ce rapund necesitatilor pietei muncii, a 235 de studenti;

OS 2 - Consolidarea/continuarea parteneriatelor existente intre universitati si agenti economici (parteneri de practica);

OS 3 - Cresterea numarului de parteneriate de practica prin incheierea a 20 noi parteneriate ale universitatilor cu noi agenti economici (parteneri de practica);

OS 4 - Cresterea accesului la programele de invatare la locul de munca pentru studenti prin organizarea si derularea a 235 de stagii de practica;

OS 5 - Valorificarea competentelor profesionale ale studentilor prin organizarea a 4 concursuri / competitii

 

REZULTATE

  1. 3 instrumente de control realizate

Imbunatatiri/ beneficii reale: implementarea cu succes a tuturor activitatilor proiectului. Acest rezultat va contribui la realizarea OS1, OS2, OS3, OS4, OS5 si al indicatorilor 4S129, 4S115, 4S116 si 4S117

  1. valoare cheltuieli indirecte – 15% din costurile directe eligibile cu personalul
  2. 1 metodologie de recrutare si selectie a grupului tinta creata

235 de persoane selectate si incluse in grupul tinta in vederea participarii la activitatile proiectului

3 mijloace de informare utilizate

1 masura concreta care conduce la atingerea indicatorilor implementata

Imbunatatiri/ beneficii reale: cei 235 de studenti selectati si inclusi in grupul tinta vor beneficia de oportunitatea de a-si dezvolta abilitatile si competentele pentru o mai buna incadrare in cerintele angajatorilor. Beneficiul adus acestor persoane va contribui la imbunatatirea resurselor umane din regiunile de implementare ale proiectului, va creste nivelul competitivitatii si al productivitatii din regiunile de dezvoltare si va contribui la sustinerea unui mediu de lucru competitiv, cu resursa umana pregatita si flexibila.

Acest rezultat va contribui in mod direct la realizarea OS1, OS4, OS5 al indicatorilor 4S129, 4S115, 4S116 si 4S117.

  1. 235 de participanti care beneficiaza de consiliere si orientare profesionala

235 de sesiuni de consiliere si orientare profesionala individuale

23 de sesiuni de grup de consiliere si orientare profesionala

2 materiale suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala creat

1 masura concreta care conduce la atingerea indicatorilor implementata

Imbunatatiri/ beneficii reale: Serviciile de consiliere si orientare vor contribui la dezvoltarea maxima a potentialului profesional al studentilor in acord cu abilitatie si aspiratiile lor, la reducerea abandonului scoalar, la cresterea participarii la educatie, la dezvoltarea incluziunii si echitatii sociale in sistemul educational si la cresterea ocuparii prin facilitarea accesului catre piata muncii.

Acest rezultat va contribui in mod direct la realizarea OS1 si al indicatorilor 4S129, 4S115, 4S116 si 4S117.

  1. 20 parteneriate intre univeristati si agenti economici consolidate

Parteneriatele consolidate/continuate între universitaþi si agenþii economici (partenerii de practica) pentru derularea stagiilor de pregatire exced cu cel puþin un an scolar/universitar durata de implementare a proiectului.

1 masura concreta care conduce la atingerea indicatorilor implementata

1 masura concreta privind ocuparea studentilor din GT, regasita in parteneriatele continuate, implementata

Imbunatatiri/ beneficii reale: Prin consolidarea acestor parteneriate se vor asigura cadrul si resursele necesare unor stagii de practica eficiente, care sa creasca aptitudinile de munca ale grupului tinta. Consolidarea parteneriatelor va apropia universitatile de mediul economic, facilitand accesibilitatea studentilor la programele de invatare la locul de munca si implicit de a crea premisele necesare incadrarii pe piata muncii.

Acest rezultat va contribui in mod direct la realizarea OS2 si al indicatorilor 4S129, 4S115, 4S116 si 4S117.

  1. 20 de noi parteneriate create intre univeristati si agenti economici (Acorduri de parteneriat semnate)

Parteneriatele incheiate între universitaþi si agenþii economici (partenerii de practica) pentru derularea stagiilor de pregatire exced cu cel puþin un an scolar/universitar durata de implementare a proiectului.

1 evidenta a partenerilor de practica potentiali creata

1 masura concreta care conduce la atingerea indicatorilor implementata

1 masura concreta privind ocuparea studentilor din GT, regasita in parteneriatele continuate, implementata.

Imbunatatiri/ beneficii reale: Prin crearea de noi parteneriate se vor asigura cadrul si resursele necesare unor stagii de practica eficiente, care sa creasca aptitudinile de munca ale grupului tinta. Crearea de noi parteneriate va apropia universitatile de mediul economic, facilitand accesibilitatea studentilor la programele de invatare la locul de munca si implicit de a crea premisele necesare incadrarii pe piata muncii.

Acest rezultat va contribui in mod direct la realizarea OS3 si al indicatorilor 4S129, 4S115, 4S116 si 4S117.

  1. 1 Regulament de practica elaborat

1 calendar de desfasurare a stagiilor de practica conceput impreuna cu partenerii de practica, in functie de activitatile derulate in mod curent de acestia

1 procedura de acordare a subventiilor elaborata

235 de conventii de practica incheiate

235 de contracte de subventie semnate

235 stagii de practica efectuate

Imbunatatiri/ beneficii reale: Pentru studenti, stagiul de practica genereaza imbunatatirea si sporirea cunostintelor teoretice acumulate in facultate, dobandirea de experienta practica cu privire la echipamente; experimentarea mediului de lucru si a sistemului de relatii sociale si de munca. Asadar, la incheierea acestora studentii isi vor imbunatati capacitatea de adaptare la cerintele si nevoile unui post de lucru, cu responsabilitatile si beneficiile pe care le implica.

Acest rezultat va contribui in mod direct la realizarea OS4 si al indicatorilor 4S129, 4S115, 4S116 si 4S117.

  1. 1 metodologie de coordonare si monitorizare a stagiilor de practica elaborata

1 set de instrumente de monitorizare a studentilor pe perioada derularii stagiului de practica elaborat

235 studenti verificati si monitorizat

235 rapoarte de monitorizare realizate

235 de subventii acordate

1 platforma TIC utilizata in scopul facilitarii practicii

1 masura concreta care conduce la atingerea indicatorilor implementata

Imbunatatiri/ beneficii reale: Monitorizarea atenta din partea supervizorilor a fiecarui stagiu de practica realizat are beneficiul de a facilita buna derulare a activitatilor, implicarea activa si motivarea studentilor, asigurand ca stagiul aduce valoare adaugata celor 3 parti implicate: studentului, universitatii si partenerului de practica. Astfel, se vor realiza stagii adaptate nevoilor studentilor, cu o componenta continua de monitorizare si sprijinire prin care GT sa dobandeasca cunostinte concrete despre mediul intern al organizatiei partenere dar si despre mediul economic extern. Acest rezultat va contribui in mod direct la realizarea OS4 si al indicatorilor 4S129, 4S115, 4S116 si 4S117.

  1. 1 regulament de desfasurare concurs/competitie

4 concursuri/competitii organizat

12 premii acordate

Imbunatatiri/ beneficii reale: Concursurile vor fi organizate atfel incat sa se desfasoare intr-un cadru legal ce va garanta accesul egal la participare, corectitudine si impartialitate la evaluarea si desemnarea castigatorilor. Asadar, valorificarea interesul pentru domeniul practicat, testarea cunostintelor asimilate si primirea unui feedback reprezinta beneficii reale pentru participanti. De asemenea, stimularea spiritului de initiativa, abilitatilor sociale, comunicarii, imaginatiei, vor reprezenta beneficii pe termen lung cu impact in plan personal si profesional.

Acest rezultat va contribui in mod direct la realizarea OS5 si al indicatorilor 4S129, 4S115, 4S116 si 4S117.

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1 Managementul proiectului

A 1.1 Managementul proiectului

A 2. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

A 2.1. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

A 3. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru studenti, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii

A 3.1 Informarea, recrutarea si selectia grupului tinta

A 3.2 Derularea programului de consiliere si orientare profesionala pentru studenti

A 4. Elaborarea parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii (institutii de invatamant superior) si partenerii de practica

A 4.1 Consolidarea parteneriatelor existente intre universitati si agenti economici (parteneri de practica).

A 4.2 Formarea de noi parteneriate intre universitati si agenti economici (parteneri de practica).

A 5. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca (stagii de practica)

A 5.1 Organizarea stagiilor de practica pentru student.

A 5.2 Derularea, monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica.

A 6. Organizarea concursurilor/competițiilor profesionale

A 6.1 Organizarea si desfășurarea concursurilor/ competițiilor profesionale.

Valoare totală – 2.086.294,09 lei    

Valoare totală eligibilă – 2.086.294,09 lei    

Valoarea eligibilă nerambursabilă – 2.044.915,35 lei

Cheltuieli totale contribuție proprie – 41.378,74 lei

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.