Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

VISUL

 

 Proiectul cu titlul Visul tau, afacerea de maine ! cod MySMIS 105949 este suspendat pana in data de 22 februarie 2019 si se va relua dupa aceasta data. Se mai pot face inscrieri la cursurile de competente antreprenoriale pentru persoane din judetele Arges, Calarasi, Ialomita si Dambovita in limita locurilor disponibile in fiecare judet. Relatii puteti obtine la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Va asteptam!

 

Anunt stagiu practica

Rezultate finale dupa contestatii
Rezultate etapa I
Rezultate etapa a II-a
 
Anunt prelungire evaluare

 

METODOLOGIE DE EVALUARE SI SELECTIE PLANURI DE AFACERI PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE DE MINIMIS IN CADRUL PROIECTULUI ”Visul tau, afacerea de maine! - varianta finală

Calendar revizuit depunere plan afaceri

Metodologie concurs - Planuri afaceri proiect 105949.doc
Metodologie concurs - Planuri afaceri proiect 105949.pdf
Declaratie disponibilitate juriu.doc
Declaratie disponibilitate juriu.pdf
Declaratie juriu.docx
Declaratie juriu.pdf
Model Plan afaceri.doc
Model Plan afaceri.pdf
Anexa plan afaceri Proiectii financiare Valahia.ods
Evaluare I - Eligibilitate.docx
Evaluare I - Eligibilitate.pdf
Evaluare II - Punctaj.docx
Evaluare II - Punctaj.pdf
Cerere.doc
Cerere.pdf

 

Titlul proiectului: VISUL TĂU, AFACEREA DE MÂINE!

Componenta 1 – Romania Start Up Plus

Axa prioritară – Locuri de muncă pentru toți

Operațiunea – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Schema de ajutor de stat – Romania Start-up Plus

 

 

 

BENEFICIAR – UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

COD MYSMIS – POCU/82/3/7/105949 – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman;

DURATA – 36 luni (11.01.2018 – 10.01.2021)

 

OBIECTIVUL GENERAL –Obiectivul general al proiectului il reprezinta incurajarea antreprenoriatului si a ocupării pe cont propriu prin susținerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in mediul urban din Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin derularea in proiect a 3 etape (activitati) principale si 1 transversala/secundara (managementul de proiect).

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1 - Imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenoriatului pentru 310 persoane care intentioneaza sa infiinteze o afacere prin parcurgerea unui program de formare profesionala teoretica si practica.

OS2 - Imbunatatirea cunostintelor practice in domeniul antreprenoriatului pentru 38 persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate spre a fi finantate prin organizarea de stagii de practica adaptate nevoilor fiecarui domeniu de afaceri.

OS3 - Cresterea sanselor de reusita in afaceri pentru 38 de intreprinderi nou create prin acordarea de sprijin financiar, consiliere, consultanta si mentorat in demararea si dezvoltarea afacerii.

OS4 - Cresterea ocuparii la nivelul Regiunii Sud-Muntenia prin crearea a 76 locuri de munca in cadrul intreprinderilor nou create.

 

REZULTATE

 1. 1 metodologie de selectie grup tinta
 2. 1 campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia deselectie a grupului tinta si a planurilor d eafaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului.
 3. 310 persoane selectate in grupul tinta
 4. 310 planuri afaceri elaborate de participanti la cursuri de formare antreprenoriala
 5. 310 certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala
 6. 38 planuri de afaceri propuse de reprezentantii grupului tinta – aprobate spre a fi sprijinite pentru infiintarea de intreprinderi
 7. 38 rapoarte de stagii de practica aferente stagiului efectuat de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ajutorului de minimis
 8. 38 pachete de servicii personalizate de consiliere, consultanta si mentorat furnizate persoanelor ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ajutorului de minimis
 9. Plata primei transe din ajutorul de minimis pentru 38 intreprinderi nou infiintate in vederea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului (maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat)
 10. 76 locuri de munca create in cadrul intreprinderilor nou infiintate
 11. Plata transei 2 din ajutorul de minimis pentru acele intreprinderi ce au facut dovada realizarii din activitatea curenta, in termen de 12 luni aferent activitatii 2, de venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initial (15% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat)
 12. Studiu „Buna practica” de sustinere / analiza a mediului antreprenorial la nivel regional
 13. Activitatile de informare si publicitate realizate conform Manual identitate vizuala POCU

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A 1. Formare antreprenoriala

A1.1 Activitati de informare privind programul de formare antreprenoriala si selectia de grup tinta si planuri de afaceri

A1.2 Selectarea grupului tinta

A1.3 Derularea programului de formare antreprenoriala

A1.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului

A1.5 Efectuarea stagii de practica

A 2. Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

A2.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultanta / mentorat pentru planurile de afaceri selectate

A2.2 Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului

A2.3 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

A2.4 Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri

selectate in cadrul proiectului

A 3. Activitati de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

A3.1 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

A3.2 Acordarea transei doi din ajutoarele de minimis

A4. Managementul proiectului

A4.1 Managementul proiectului

A 5. Informarea si publicitatea proiectului

A5.1 Informarea si publicitatea proiectului

A 6. Activitatea transversală pentru decontarea cheltuielilor indirecte calculate pe baza de rata forfetara

 

BUGETUL PROIECTULUI

Valoare totală – 9.329.337,89 lei

Valoare totală eligibilă – 9.329.337,89 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 7.929.937,21 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.348.352,58 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – 51.048,10 lei

Valoare subvenție – 178.340 lei x 38 firme = 6.776.920 lei

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.