Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

ADAM

 

Titlul proiectului: ADAM – Academia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Managementului

Componenta 1 – Romania Start Up Plus

Axa prioritară – Locuri de muncă pentru toți

Operațiunea – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Schema de ajutor de stat – Romania Start-up Plus

 

Rezultatele finale ale evaluarii concursului planurilor de afaceri

Metodologie pentru evaluarea si selectia Planurilor de Afaceri – schema de minimis „România Start Up Plus”

 

BENENFICIAR – UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

 

COD MYSMIS – POCU/82/3/7/106334 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

 

Perioada proiectului – 36 LUNI (12 ianuarie 2018 – 11 ianuarie 2021)

 

OBIECTIVUL GENERAL – susținerea antreprenoriatului sustenabil și crearea de locuri de muncă durabile prin întreprinderi cu profil non-agricol, în zona urban din regiunea SM a României.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

-          Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un nr. de min 300 persoane care intenţionează să-şi creeze o afacere non agricola în mediul urban din Regiunea SM, prin activități care se vor derula pe o perioadă de 12 luni (lunile 1-12);

-          Sprijinirea înființării şi demarării activității pentru 36 de noi întreprinderi cu profil non-agricol localizate in mediul urban din Regiunea SM, pe o perioada de 18 luni (lunile 13-30 de implementare a proiectului);

-          Monitorizarea funcționarii şi eficientizarea activității celor 36 de firmelor nou înființare în cadrul proiectului, pe o perioada de 6 luni (lunile 31-36 de implementare a proiectului);

-          Implementarea acțiunilor de inovare sociala la nivelul regiunii de SM prin crearea si dezvoltarea unei platforme antreprenoriale (lunile 15-30)

REZULTATE

RA1.1 Organizarea de sesiuni de constientizare (participa 20 pers potențiale GT, mediul de afaceri, ONG, bănci, autorități locale etc. pt promovarea de bune practici, avantajele proiectului si promovarea culturii antreprenoriale), 7 evenimente;

RA.1.1 - minim 4 întâlniri de lucru pentru implementarea subactivității si organizarea seminariilor

R.A1.1 - Minim 5 parteneriate create (contracte de colaborare) intre partenerii proiectului si actori din regiunea SM

R.A1.1 - 1 pagina de facebook proiect creata si articole postate regulat cu privire la campania de antreprenoriat pentru atragerea GT

R.A.1.1. – Seturi materiale promovare distribuite in regiune cu privire la campania de antreprenoriat pentru atragerea GT

R.A1.2 – 1 procedura implementare activitate recrutare GT elaborata si monitorizata

R.A1.2 – minim 300 de formulare de identificare şi înregistrare în grupul ţintă

R.A1.2 – personal instruit pentru identificarea si recrutarea GT – coordonatori si experti recrutare GT

R.A1.2 - min 300 de persoane identificate, recrutate si înregistrate in GT

R.A.1.3 – 1 procedura implementare activitate formare elaborata si monitorizata

R.A.1.3 – minim 300 persoane înscrise la cursurile de formare antreprenoriala, beneficiari si de transport, cazare si hrana pentru participarea la cursuri.

R.A.1.3 – achiziție servicii formare

RA1.3. - competente antreprenoriale imbunatatite pt minim 300 persoane din GT care vor absolvi cursurile de formare antreprenoriala

RA.1.3 – minim 300 planuri afaceri elaborate si sustinute de participanti la examenele de absolvire a cursurilor de formare

R.A.1.4 - 1 selectie finala plan afaceri organizata

RA1.4 – 1 procedura implementare activitate selectie planuri de afaceri elaborata si monitorizata

RA1.4 – 1 regulament concurs plan de afaceri elaborate

RA1.4 – minim 36 participanti concurs

RA1.4 – minim 36 planuri afaceri propuse, depuse si sustinute in cadrul concursului de planuri de afaceri de catre persoanele din grupul tinta

RA1.4 – maxim 36 castigatori ai concursului de planuri de afaceri

RA1.5. – 1 procedura implementare activitate organizare stagii de practica elaborate

RA1.5. – minim 36 participanti din GT la stagii de practica la firme de profil in urma concursului de PA

RA1.5 - minim 36 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis

RA1.5. – minim 36 fise monitorizare evolutie stagiari

RA1.5. – minim 36 dosare efectuare stagii de practica

R.A.2.1 – 1 procedura implementare subactivitate elaborata si monitorizata

R.A.2.1 – minim 36 persoane beneficiare de servicii de mentorat in dezvoltarea/imbunatatirea planului de afaceri selectat in urma concursului

R.A.2.1 – minim 36 fise de intervenție mentorat si consultanta elaborate

R.A.2.1 – minim 36 planuri de afaceri imbunatatite in urma acordarii acestor servicii de mentorat de catre expertii responsabili din cadrul proiectului

R.A.2.2 – 1 procedura implementare subactivitate elaborata si monitorizata

R.A.2.2 – minim 36 persoane beneficiare de servicii de sprijin in infiintarea firmelor

R.A.2.2 – minim 36 fise de interventie suport infiintare firme

R.A.2.2 – minim 36 firme nou-infiintate din punct de vedere juridic

R.A.2.2 –minim 36 seturi dosare infiintare firme

RA2.2. – minim 2 persoane angajate in cadrul fiecarei dintre cele 36 firme, per total minim 72persoane angajate in aceste firme si posturi mentinute minim 18 luni pe perioada proiectului si inca 12 luni dupa finalizarea implementarii proiectului

RA2.3 – 1 procedura implementare activitate

RA2.3. - 36 firme beneficiare se sprijin in implementarea PA

RA2.3. – minim 36 fise interventie sprijin implementare PA

RA2.3 - minim 36 firme care si-au implementat PA cu sprijinul interventiei din proiect

RA2.4 – 1 procedura implementare activitate

RA2.4 - 36 contracte subventie incheiate

RA2.4. – 36 subventii acordate pentru implementarea PA –de maximum 40.000 euro (in 2 transe)

RA2.4 – 36 dosare decontare transe ajutor de minimis

RA3.1. – 1 procedura implementare activitate sustinere firme elaborata

RA3.1. – 1 procedura implementare activitate elaborare si integrare analiza si rezultate proiect elaborate

RA3.1. – 1 analiza mediu antreprenorial elaborata si integrata in strategii locale si regionale

RA3.1. - minim 36 firme monitorizate in vederea functionarii si dezvoltarii lor

RA3.1. - minim 36 fise monitorizare firme

R.A.4 .1. Angajare manager de proiect (Contract, fisa post, CV)

R.A.4.1 - cereri de rambursare/plată, rapoarte tehnico-financiare elaborate si depuse

R.A.4.1. - 36 de intalniri lunare de lucru pentru activitatea de monitorizare si evaluare (Procese verbale ale intalnirilor)

R.A.4.1. - 36 fise planificare si monitorizare lunara a progresului activitatilor proiectului

R.A5.1- Articole postate pe website-uri cu postare gratuita si pe website-ul proiectului (dar si pe alte retele de socializare) referitoare la organizarea campaniei de antreprenoriat si organizarea seminariilor, pentru atragerea GT

RA.5.1 – Baza de date cu adrese e-mail alte potentialilor beneficiari creata de expertii comunicare

R.A5.1. - set elemente identitate vizuala proiect, set antete alb-negru, logo / sigla proiect

R.A5.1 - 2.000 fluturasi, 2.000 pliante, 100 afise, 8 roll-up, 1000 mape, 1000 pixuri, , 3 pop-up-uri etc), 10 comunicate si anunturi de presa cu ocazia demararii activitatilor si evenimentelor

R.A5.1 - 1 Platforma antreprenoriala cu rol in monitorizarea si comunicarea cu antreprenorii

R.A5.1 - 1 conferinta organizata la inceput de proiect si o conferinta finala in luna 36

R.A.6.1. Angajare echipa suport management proiect (Contracte, fise de post, CV-uri), rapoarte activitate, fise pontaj lunare, 36 foi prezenţă colectivă.

R.A.6.1. 36 intalniri de lucru ale echipei suport pentru asigurarea implementarii activitatii financiare, de management

R.A.6.1. Dosare achizitii publice, plan achiziţii întocmit şi actualizat;

R.A.6.1 set servicii, produse şi lucrări achiziţionate, contracte achizitie, PV receptie, comenzi

R.A6.1 - Pagina web creata, continut configurat

R.A6.1.- 36 luni intretinere pagina web si articole postate regulat

R.A6.1 - o conferinţa la început şi o conferinţa finala in luna 36 organizate

R.A6.1 - minim 35 participanti la fiecare dintre cele 2 conferinte, liste de prezenta, rapoarte de conferinta, prezentari realizate, materiale promovare distribuite, comunicate presa difuzate

 

ACTIVITĂTILE PROIECTULUI

A1. Etapa 1 din schema de antreprenoriat – Formare antreprenoriala

A 1.1 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

A1.2 Selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

A 1.3 Derularea programului de formare antreprenorială

A 1.4 Evaluarea şi selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului

A1.5 Efectuarea de stagii de practică

A2. Etapa 2 din schema de antreprenoriat – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

A2.1 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanţă/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri

A2.2 Asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

A2.3 Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

A2.4 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

A3. Etapa 3 din schema de antreprenoriat - Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate

A3.1 Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate ( cu Elaborarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul regiunii SM si includerea ei in politicile si strategiile locale si regionale

A4. Managementul de proiect

A4.1 Management si evaluare

A5. Informare si publicitate

A5.1 Informare si comunicare

A6. Activitate suport proiect - activitate transversala - cheltuieli indirecte

A6.1 Activitate suport proiect - activitate transversala - cheltuieli indirecte

Valoare totală – 8.806.836,37 lei    

Valoare totală eligibilă – 8.806.836,37 lei    

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 7.445.238,76 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.313.865,66 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – 47.731.95 lei

Valoare subvenție – 178.340 lei x 36 firme = 6.420.240 lei

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.