Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

ACTIV

 

Titlul proiectului: Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învâțământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Componenta 1 - 379 Bursa Student Antreprenor – Măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență - Regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară - Educație și competențe

Operațiunea - Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10

BENEFICIAR – Universitatea „Danubius” din Galați

PARTENER 4 – Universitatea „Valahia” din Târgoviște

COD - POCU/379/6/21/124635Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Perioada proiectului - 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021

OBIECTIVUL GENERAL - diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

OBIECTIVE SPECIFICE

- Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor în învățământul terțiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioadă de 24 de luni;

- Creșterea nivelului de competențe a 75 de cadre didactice din învâțământul terțiar universitar, prin introducerea continutului educațional inovator și resurse de învățare modernă din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate;

- Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

REZULTATE

19 cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă

• 1 program complementar antreprenorial nou propus

• 5 oferte educaționale dezvoltate/îmbunătățite

Îmbunătățiri/ beneficii reale: dezvoltarea și furnizarea de cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă, adresate studenților din anii terminali incluși în GT, în vederea creșterii gradului de aplicabilitate a informațiilor învățate.

Acest rezultat va contribui la realizarea OS1, OS3 si a indicatorilor 4S105, 4S99, 4S106, 4S98.

• 3 instrumente de control realizate

Îmbunătățiri/ beneficii reale: implementarea cu succes a tuturor activităților proiectului.

Acest rezultat va contribui la realizarea OS1, OS2, OS3 și a indicatorilor 4S100, 4S105, 4S106, 4S95, 4S99, 4S98

• valoare cheltuieli indirecte – 15% din costurile directe eligibile cu personalul care face obiectul subcontractării

Îmbunătățiri/ beneficii reale: implementarea cu succes a tuturor activităților proiectului.

Acest rezultat va contribui la realizarea OS1, OS2, OS3 și a indicatorilor 4S100, 4S105, 4S106, 4S95, 4S99, 4S98.

O metodologie de recrutare si selectie GT creată

• 440 de studenți selectați și incluși în GT în vederea participării la activitățile proiectului

• 75 de cadre didactice selectate și incluse în GT în vederea participării la activitățile proiectului

• 100 elevi selectați și incluși în GT în vederea participării la activitățile proiectului

• 3 mijloace de informare utilizate

Îmbunătățiri/ beneficii reale: cei 440 studenți si cele 75 de cadre didactice incluse în GT vor avea oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile și competențele, cei 100 elevi inclusi în GT vor fi încurajați să continue studiile și vor avea ocazia să intre în contact direct cu mediul universitar, cei 440 de studenți vor avea tot suportul necesar participării și finalizării/absolvirii cursurilor în învățământul terțiar universitar.

Acest rezultat va contribui la realizarea OS1, OS2 și a indicatorilor 4S100, 4S106, 4S95, 4S98.

• 360 de studenți sprijiniți financiar (bursă antreprenor)

• O rețea virtuală – platformă online creată

Îmbunătățiri/ beneficii reale: sprijin financiar prin acordarea de burse antreprenor și asistență educaționala studenților din GT.

Acest rezultat va contribui la realizarea OS1 și a indicatorilor 4S100, 4S95.

• 440 studenți participanți la sesiuni informare și consiliere profesională

• 15 vizite pentru elevi la universitățile partenere organizate

• 1 campanie conștientizare realizată

Îmbunătățiri/ beneficii reale: susținerea/încurajarea creșterii ratei de participare la învățământul terțiar și constientizarea rolului educației de nivel superior cu privire la șansele de ocupare a unui loc de munca pentru 440 de studenți și 100 de elevi.

Acest rezultat va contribui la realizarea OS1 și al indicatorilor 4S100, 4S95.

• 7 cursuri de perfecționare profesională specializată pentru cadre didactice din învățământul terțiar universitar

• 1 acțiune de schimb de bune practici

• 1 ghid de bună practică

• 12 cadre didactice participante la activități transnaționale

Îmbunătățiri/ beneficii reale: îmbunătățirea competențelor didactice pentru cele 75 de cadre didactice incluse în GT, posibilitatea de a descoperi exemple de bune practici în instituții similare din spațiul UE.

Acest rezultat va contribui la realizarea OS2 și al indicatorilor 4S106, 4S98.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Act 1. Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar: burse de studii, creare rețele virtuale; alte activități

Act 2. Derularea de activitați de informare, consiliere profesională și organizare de evenimente: activități de consiliere, activități de informare; vizite la universități; campanii de conștientizare; alte activități

Act. 3 Derularea de acțiuni de perfecționare profesională specializata pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar: derularea de cursuri de FPC – frecventare program de dezvoltare de competențe didactice; programe de schimb de experiență și diseminare de bune practici; alte activități

Act. 4 Dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar: dezvoltarea și furnizare de cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă; activități de tutoriat; consiliere profesională și orientare în carieră; servicii de îndrumare și sprijin; activități remediale; servicii de coaching; alte activități.

Valoare totală proiect: 7,666,069.33 LEI

Valoare eligibilă proiect: 7,666,069.33 LEI


Lista finala CD inscrise program schimb de experienta
Lista CD inscrise in program schimb de experienta
Anunt - Informare cadre didactice GT prelungire termen depunere dosar program schimb de experienta
Anunt - Informare cadre didactice GT program schimb de experienta
Document de informare a cadrelor didactice din grupul țintă al proiectului
Metodologie si Cerere de inscriere
Prezentare Proiect Activ catre parteneri

P4. anunt informativ CD inscrise program schimb de experienta

 

Informare cadre didactice program schimb de experienta
Anunt recrutare online Cadre Didactice
Burse - ultimul semenstru
Burse - 3 semenstre

 

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.