Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Buletin informativ - 2016

Acces informații conform legii 544/2001

 
a)      Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice
-         Art. 1, privind înfiinţarea Universităţii „Valahia” din Târgovişte ce reglementeaza organizarea şi functionarea instituţiei.
-         Legislatie - organizarea şi funcţionarea instituţiei
b)      Structura organizatorică
-         Regulamentul de organizare şi funcţionare
-         Organigrama
-         Carta universitară
-         Structura Senatului şi a Consiliului de Administraţie
-         Structura facultăţilor
-         Structura administrativă
c)      Conducerea instituţiei
 

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:
Doroftei Ioana Ofelia - Sef Birou Comunicare, Imagine şi Relaţii Publice
B-dul Unirii, nr. 18 - 24, Corp B1 - parter, cod postal 130082, Târgovişte
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d)      Datele de contact ale instituţiei şi programul de funcţionare
e)      Program audienţe:
-         Rector - Luni, orele 15:00 - 17:30
-         Prorector Învăţământ şi Asigurarea Calităţii - Luni, orele 12:00 - 14:00; Miercuri, orele 10:00 - 12:00
-         Prorector Cercetare şi Creaţie Universitară - Luni, orele 14:00 - 16:00; Marţi, orele 14:00 - 16:00
-         Prorector Dezvoltare Instituţională şi Relaţii Internaţionale - Joi, orele 09:00 - 11:00
-         Prorector Probleme Sociale şi Studenţeşti - Marţi, orele 10:00 - 12:00; Joi, orele 12:00 - 14:00
f)       Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
g)      Programele şi strategiile proprii
-         Plan operaţional
-         Plan strategic
h)      Listă documente de interes public
i)       Listă documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
j)        Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public
Articolul 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autorităţii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa de către persoana lezata.
(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei şi va contine atât informaţiile de interes public solicitate initial, cat şi menţionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Articolul 22
(1) În cazul în care o persoană se considera vatamata în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autorităţii ori al institutiei publice. Plingerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau institutia publică sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plateasca daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitivă şi irevocabila.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.