Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Documente in dezbatere CA

 
 

IB 01 - organizarea colectiilor.ed.3_2017
IB 02 - legarea documentelor.ed.3._2017
IB 03 - evidenta, iventarierea si casarea colectiilor.ed.3_2017
IB 04 - editare multipicare.ed.3_2017
IB 05 - comunicarea colectiilor.ed.3_2017
IB 06 - completarea colectiilor.ed.3_2017
IB 07 - clasificarea.ed.3_2017
IB 08 - catalogarea.ed.3_2017
IB 09 - redactarea buletinului bibliografic.ed.3_2017
IB 10 - realizarea abonamentelor la periodice.ed.3_2017
PO 04.03 - Circuitul documentelor in cadrul UVT.ed.1_2017
PO 06.01 - Managementul resurselor umane.ed.3_2017
PO 06.04 - Elaborarea, revizuirea si aprobarea fiselor de post_ed.2_2017
PO 06.05 - Gestionarea dosarelor personale ale angajatilor.ed.2_2017
PO 06.06 - Operarea-inregistrarea in Registrul General de Evidenta a Salariatilor.ed.2_2017
PO 07.18 - Monitorizarea integrarii absolventilor pe piata muncii.ed.3_2017
PO 07.21 - Gestionarea acordurilor bilaterale erasmus+_Ed.1_2017
PO 07.22 - Organizarea mobilitatilor erasmus+ pentru cadre didactice_Ed.1_2017
PO 07.23 - Admitere studenti straini in UVT_Ed.1_2017
PO 07.24 - Circuitul CIM proiecte fonduri structurale.Ed.2_2017
PO 07.25 - Organizarea mobilitatilori erasmus+ pentru studenti.Ed.1_2017
PO 07.32 - Cazarea studentilor in caminele UVT.ed.1_2017
PO 07.33 - Selectia partenerilor din sectorul privat pentru implementarea proiectelor POCU.Ed.1_2017
ROF FDA 2017

 

PO 04.02 Identificarea proceselor.ed.4 2017

PO 05 01 Analiza efectuata de management.ed.4 2017
PO 05.02 Procesul de comunicare.ed.4 2017
PO 07.04 Evaluarea studentilor.ed.4 2017
PO 07.08 Organizare si desfasurare a activitatilor de practica pedagogica.ed.5 2017

PO 07.14 Examenul de finalizare a studiilor.ed.4 2017
PO 07.15 Organizarea si evaluarea activitatii de cercetare in UVT.ed.3 2017

PO 07.20 Admiterea in invatamantul universitar.ed.3 2017

 

DGA-PO-14-Efectuarea concediului de odihna personal didactic ed.II.2017
DGA-PO-17-Intocmirea foii colective de prezenta personal did-auxiliar si nedidactic.ed.II.2017
DGA-PO-22-Recuperarea de creante.ed.II.2017
PO 04.01-Elaborarea, modificarea, difuzarea MQ si PI.ed.4.2017

Propunere calendar concurs Erasmus studenti 2017-2018
Propunere calendar concurs Erasmus cadre didactice 2017-2018

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Invatamant la Distanta si Formare Continua
Regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului gestiune şi întreţinere patrimoniu
Metodologie competitie interna
Organigrama Biroului de Orientare in Cariera si Legatura cu Mediul Economic
Anexa 2 la  Procedura Incetarea Contractului Individual de munca F 237.2010 - NOTA LICHIDARE
Anexa 1 la Procedura Condica de prezenta
Anexa 1 la Procedura Foaia Colectiva de Prezenta F 218.2010 - Fisa de pontaj
Anexa 3  la Procedura incetarea contactului individual de munca
Procedura SIR Receptie
Procedura SIR UVT
Procedura privind activitatea de CFPP
Regulament pentru organizarea si functionarea Consiliului de Administratie
 
 
Documente propuse de Directia Generala Administrativa
 
 
 
 
Documente propuse de Consiliul pentru Invatamant si Asigurarea Calitatii
Metodologie intocmire state de functii 2012
Anexa 1 f 054.2010 - Stat de functiuni si de personal didactic
Anexa 2 f 048.2010.ed.1 - Formatii de studii
Anexa 3 f 080.2010 - Nota de comanda
Anexa 4 f 059.2010.ed.1 - Fisa postului
Anexa 5 f 352.2012.ed.1 - Cerere norma cercetare departament
Anexa 6 f 353.2012.ed.1 - Cerere norma cercetare centru cercetare
Anexa 7 f 049.2010 - plan anual individual de cercetare
Anexa 8 f 055.2010.ed.2 - Acoperire posturi vacante in plata cu ora
Anexa 9 f 012.2010.ed.2 - Fisa disciplinei
Anexa 10 f 063.2010.ed.2 - Declaratie norme didactice
Anexa 11 f 313.2010.ed.2 - Cerere plata cu ora
Anexa 12 f 337.2012.ed.2 - Acord plata cu ora
Anexa 13 f 299.2010.ed.1 - Faz model nou
Anexa 14 f 057.2010 - Situatie plata cu ora
Anexa 15 f 051.2010.ed.2 - Program de recuperare a orelor
 
Documente propuse de Consiliul pentru Cercetare Stiintifica si Creatie Universitara
 
 
 
 
RECUNOASTERE INSTITUTIONALA CENTRE DE CERCETARE
 
Criterii primare de performanta pentru evaluarea activitatii de cercetare din norma universitara
 
Documente propuse de Consiliul pentru Dezvoltare Institutionala si Relatii Internationale

Documente propuse de Consiliul pentru Probleme Sociale si Studentesti

 

Gasiti-ne pe google maps

Bd. Carol I, Nr. 2, 130024
Targoviste
Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.