Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Dosar examen

 

DOSARUL DE EXAMEN (tip plic) pe care candidatii îl vor depune la sediile facultatilor  va contine urmatoarele documente:


Fisa de înscriere va fi completata si semnata de fiecare candidat. În cazul unor serii comune de concurs, candidatii pot completa fisa de înscriere pentru mai multe specializari, în ordinea preferintelor;
Carte de identitate – original si copie;
Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente cu acestea, în original sau copii conform cu originalul; absolventii de liceu din promotia anului 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat. Acesti candidati, în cazul în care vor fi declarati admisi în urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original pâna la data specificata de catre Comisia de Admitere;
Certificat de nastere, în copie conform cu originalul;
Adeverinta medicala tip , eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la concursul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
• Candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale în care se va mentiona - în mod expres - gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din ordinul Ministrului Sanatatii nr. 427/1979.
Trei fotografii tip buletin de identitate
Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, în original, sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;
Certificat de casatorie, în copie conform cu originalul (daca este cazul);
Dosar plic;
Chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere;

Acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - în cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii - în cazul celor aflati în aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic).


Absolventii de învatamânt superior cu/fara diploma de licenta, care doresc sa urmeze o a doua specializare vor atasa in plus:


Diploma de licenta sau diploma echivalenta / adeverință (pentru promoția anului 2019) cu aceasta, în original sau copie conform cu originalul (daca este cazul);
Foaia matricola/suplimentul la diploma.

• declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul că a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu precizarea ciclului de studii și a regimului de finanțare a studiilor (loc bugetat sau cu taxă)


Candidatii care opteaza pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberata de catre o organizatie legala a rromilor (semnata si stampilata), care atesta apartenenta lor la aceasta etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultatilor de catre Rectorat, conform solicitarii candidatilor la înscriere.


Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana pentru înscrierea la studii universitare de licenta în anul universitar 2019/2020, vor atasa la cererea de înscriere în plus:


• Atestatul de recunoastere a studiilor eliberata de  
CNRED;
• Certificat de competenta lingvistica pentru limba româna.

 

 

Gasiti-ne pe google maps

Str. Aleea Sinaia, nr. 13,
130004 Targoviste, Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.