• Campusul Universitar


  Situat in Targoviste, str. Aleea Sinaia, nr. 13, Campusul Universitatii Valahia din Targoviste gazduieste Facultatile de Inginerie si Stiinte Economice, Institutul de Cercetari, precum si 3 Camine Studentesti ce pot caza 400 de studenti in conditii deosebite.

  citeste mai mult

 • Facultatile Universitatii Valahia din Targoviste


  Universitatea Valahia din Targoviste are in prezent 10 facultati, acoperind domenii fundamentale cum ar fi: Stiinte Economice, Stiinte Juridice, Inginerie, Stiinte Umaniste, Teologie, Arte...

  citeste mai mult

 • Alumni Universitatea Valahia din Targoviste


  Universitatea Valahia din Targoviste invita absolventii universitatii sa faca parte din randul Comunitatii Alumni.

  citeste mai mult

 • Centrul International de Conferinte


  Universitatea Valahia din Targoviste
  Str. Maior Ion Alexandrescu, nr. 39
  130021, Targoviste, Dambovita
  Email: cic@valahia.ro

  citeste mai mult

 • Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară

  ICSTM este o organizație profesională independentă, apolitică și neguvernamentală, dependentă juridic de Universitatea Valahia din Târgoviște, creat ...

  citeste mai mult

 • Despre Universitate


  Universitatea Valahia din Targoviste oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

  citeste mai mult

 • Municipiul Targoviste


  "Curtea Domneasca" grupeaza monumente din secolele XV-XVIII. Prima casă domnească, împrejmuită cu un zid de incintă din piatră, cu turnuri patrulatere, datează din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân. Sub Vlad Ţepeş (1456-1462) Curtea Domnească a dobândit noi construcţii printre care şi Turnul Chindiei...
  citeste mai mult

Facultati

Universitatea VALAHIA din Targoviste are in prezent 10 facultati

citeste mai mult

Cercetare

Informatii despre activitatea si centrele de cercetare
citeste mai mult

Doctorat

Structura institutionala academica, investita cu responsabilitatea

citeste mai mult

Studenti

Documente pentru studenti, ofertele de locuri de munca

citeste mai mult

free templates joomla

Informatii generale admitere

 

ADMITERE 2015 - DISPOZITII GENERALE

 

Regulamentul de admitere la studii universitare de licenta 2015

Oferta educationala a UVT pentru anul universitar 2015-2016 - Licenta

Oferta educationala a UVT pentru anul universitar 2015-2016 - Master

Admiterea la studii de licență a etnicilor români

 


Universitatea ,,VALAHIA'' din Targoviste (UVT), universitate cu calificativ: "GRAD DE INCREDERE RIDICAT" acordat de catre Consiliul ARACIS, organizeaza admiterea în învatamântul superior în anul universitar 2013/2014 la Universitatea Valahia din Târgoviste se organizeaza în conformitate cu:
Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 publicata în Monitorul Oficial al României nr.18/10.01.2011
Prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare
• HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru învatamântul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificarile si completarile ulterioare
Carta Universității ,,VALAHIA'' din Targoviste si regulamentele anexe acesteia
• Ordinul nr. 5734/2014 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2014-2015/ M.Of. nr.28 din 14 ianuarie 2014
• Ordinul nr..../ 2014 privind repartizarea cifrei de scolarizare pe institutii de invatamaint superior in vederea admiterii la studii in anul universitar 2014-2015.
Învatamântul universitar la Universitatea ,,VALAHIA'' din Targoviste se organizeaza pe cicluri:
- ciclul I - studii universitare de licenta (învatamânt cu frecventa - IF, la distanta - ID);
- ciclul II - studii universitare de masterat (învatamânt cu frecventa);
- ciclul III - studii universitare de doctorat (învatamânt cu frecventa).
Durata programelor de studii universitare în cadrul învatamântului la distanta este egala cu cea prevazuta la forma de învatamânt cu fregventa. Durata programelor de studii la ciclul de licenta este de 3-4 ani,la ciclul de master este de 1,5-2 ani iar la ciclul de doctorat este de 3-4 ani.
Admiterea se desfasoara pe domenii si programe de studii universitare, pentru toate cele trei cicluri, separate pe formele de învatamânt specificate.
Admiterea se desfasoara pe granturi de studii (licenta, master, doctorat) si pe locurile nebugetate (licenta, master, doctorat)
Locurile finantate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza cifrelor de scolarizare aprobate prin Hotarâre de Guvern, iar cele în regim cu taxa se stabilesc în baza autonomiei universitare de catre Senatul Universitatii ,,VALAHIA'' din Targovitte si se aproba de MECTS. La un program de studii locurile finantate de la bugetul de stat, cumulate cu cele in regim cu taxa, nu pot depasi capacitatea maxima de scolarizare aprobata de ARACIS pentru programul de studii respectiv.
La concursul de admitere în învatamântul universitar, la toate ciclurile si programele de studii universitare, se pot înscrie cetatenii români, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoasterea studiilor efectuate de acestia in tarile de domiciliu se va efectua de catre directia de specialitate din cadrul MECTS.

 

Vizând creşterea şanselor persoanelor cu dizabilităţi pentru a urma cursuri în învăţământul superior, Universitatea VALAHIA din Târgoviște oferă unele facilităţi pentru aceste categorii de persoane:

–  scutirea de la plata taxei de admitere indiferent de numărul de specializări la care candidează persoana cu dizabilităţi;

–  scutirea 50% de la plata taxei pentru cazare la cămin acolo unde intervine necesitatea în timpul examenului de admitere;

–  acceptarea la dosar a copiei xerox simple (nelegalizate) a certificatului de handicap pe care persoana care înscrie menţionează „conform cu originalul” şi semnează.

 

 

Despre UVT

Inceputul invatamantului superior targovistean isi are radacinile in plin ev mediu romanesc, cand intre 1672-1678 a functionat prima scoala de avocati din Tara Romaneasca.

Oficializarea si institutionalizarea invatamantului superior targovistean se reia dupa Revolutia din 1989, cand apare in 1991 Colegiul Universitar Tehnic si Economic, ulterior prin H.G. din 1992 citeste mai mult

Gasiti-ne pe google maps

Bd. Carol I, Nr. 2, 130024
Targoviste
Dambovita

Tel: +40/245/206101
Fax: +40/245/217692
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.